Board-ul

Board-ul elaborează strategia de programe a Centrului şi supervizează planurile de detaliu - inclusiv financiare - ale implementării acesteia. Totodată, pe baza programelor educaţionale propuse de aceştia, realizează selecţia cadrelor didactice care vor preda în cadrul Centrului.

Componență și activitate

Centrul de Excelenţă pentru Elevi va fi condus de un board de şapte membri provenind dintre reprezentanţi ai mediului universitar şi preuniversitar, ai administraţiei publice, ai unor ONG-uri partenere şi ai donatorilor fondatori.

Componența BOARD-ul CENTRULUI DE EXCELENŢĂ va fi formată până cel târziu la data de 15 septembrie 2015

BOARD-UL CENTRULUI DE EXCELENŢĂ va primi mandat din Partea Consiliului Director pentru coordonarea mai multor programe interne cum ar fi: „Cursurile tematice”, „Centrul de excelență pentru elevi”, „Fondul pentru performanță”.