Ce facem

Asociația Centrul de Excelență este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, activă la internațional, care are ca misiune în special susținerea financiară şi logistică a educaţiei elevilor și a tinerilor talentaţi şi motivaţi.

Voluntar

Ce-și propune asociația pe termen lung?

Pentru că un proiect cu adevărat relevant are nevoie de parteneriate puternice, alături de Centrul de Excelență Arad se află, în acest demers instituţional, Asociatia Educatio și Centrul Județean de Voluntariat Arad.

Iar pentru că educaţia este unul dintre domeniile de maximă importanţă pentru comunitate, asociaţia noastră doreşte să extindă numărul partenerilor şi contributorilor săi.

Oferim resursele noastre şi ale parterilor noştri elevilor/tinerilor meritorii cu o situaţie socială dificilă, ca şi acelora care vizează o performanţă deosebită, realizată în interiorul unei comunităţi a excelenţei, compusă din elevi/studenti şi profesori deopotrivă.

Împărtășim convingerea că dezvoltarea economică, socială, umană și ecologică a unei comunităţi derivă din extinderea, difuzarea și aplicarea cunoștințelor.

Astfel, fie că e vorba de companii care afirmă un angajament de responsabilitate socială, fie de persoane particulare care, prin donaţii sau voluntariat, doresc să susţină performanţa educaţională, putem ca, împreună, prin aport financiar sau donaţii de altă natură – aparatură electronică, cărţi, mobilier etc. – sau prin implicare directă, să oferim o şansă în plus elevilor/studenților meritorii.

“Vorbeşte-mi, şi voi uita, educă-mă, şi poate voi ţine minte, implică-mă, şi voi învăţa.”

Misiune

Oferim resursele noastre şi ale parterilor noştri elevilor/tinerilor meritorii cu o situaţie socială dificilă, ca şi acelora care vizează o performanţă deosebită, realizată în interiorul unei comunităţi a excelenţei, compusă din elevi/studenti şi profesori deopotrivă.

Viziune

Împărtășim convingerea că dezvoltarea economică, socială, umană și ecologică a unei comunităţi derivă din extinderea, difuzarea și aplicareacunoștințelor.

Experiența educațională a profesorilor şi mentorilor parteneri ai Centrului de Excelenţă trebuie să ofere elevilor cursanţi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a atinge înalta performanţă şcolară.

Pregătim elevii pentru prezent, dar mai ales pentru a le deschide cât mai multe opţiuni pentru viitor.

Programele bine structurate şi adaptate, împreună cu angajamentul de a oferi un mediu de învăţare prietenos, îi vor ajuta pe cursanţii noştri să exceleze în viitorul lor parcurs educaţional, în licee şi universităţi de elită, ca şi în competiţiile şcolare, dar şi în creşterea încrederii şi stimei de sine.

Schimbare prin implicare

Principalele servicii ale asociației Centrul de Excelență asigură îndeplinirea misiunii sale: educație pentru copii și tineri sub forma unor cursuri de pregătire, formare profesională și educație vocațională, consiliere și orientare profesională, ateliere pentru deprinderea abilităților de viață independentă, proiecte pentru dezvoltare personală și servicii în comunitate.