Cum pot să devin membru?

thumbnail

Dobândirea calităţii de asociat

Poate deveni membru al asociaţiei orice cetăţean român sau străin care aderă pe baza liberului consimţământ prin cerere scrisă (însoțită de cv) după ce a luat la cunoştinţă de prevederile prezentului statut. Cererea de dobândire a calităţii de membru al asociaţiei (asociat) se adresează Consiliului Director. Acesta analizând cererea o aprobă sau o respinge neavând obligaţia motivării. În cazul în care Consiliul Director aprobă cererea de primire în cadrul Asociaţiei, persoana în cauză dobândeşte calitatea de membru, de la data aprobării cererii.

Membrii Asociaţiei se împart în:

  • membrii fondatori sunt asociaţii semnatari ai actului constitutiv şi statutului şi care au drept de veto.
  • membrii eligibili sunt persoane implicate activ în asociaţie. Au drept de vot în Adunarea Generală şi pot fi aleşi în funcţii de conducere. Pot deveni membri eligibili persoanele care au avut calitatea de membru cel puţin 1 an după care, la cererea persoanei, Consiliul Director va analiza cererea şi se pronunţă nemotivat asupra cererii de a deveni membru eligibil; Consiliul Membrilor fondatori pot prin vot să ofere dispesă pentru perioada de 1 an de zile. Este ncesar de majoritate simplă în cadrul votului.
  • membrii sunt persoane implicate activ în asociaţie şi participă la activităţile acesteia. Membrii nu pot fi aleşi în funcţii de conducere.
  • membrii onorifici sunt desemnaţi de Consiliul Director pentru serviciile pe care le-au adus sau le aduc Asociaţiei. Ei sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale, au dreptul de a participa la Adunările Generale, votul lor având un rol consultativ.

Nu pot fi membri persoanele care, potrivit legii, sunt incompatibile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită.