CURS ANTREPRENORIAT

Cursul de Antreprenoriat face parte din seria de activități organizate de către Centrul de Excelență Arad în cadrul proiectului Leaders!

FLYER - CURS ANTREPRENORIAT

Perioada: 30 iunie-01 iulie 2016.

Denumire proiect: Leaders!

Finanțator: Centrul Municipal de Cultură Arad.

Beneficiar: Asociația Centrul de Excelență Arad.

Parteneri: Centrul Județean de Voluntariat Arad, Asociația Educatio.

Număr locuri curs: 10.

De ce acest curs?

Cursul de Antreprenoriat face parte din seria de activități organizate de către Centrul de Excelență Arad în cadrul proiectului Leaders!

Despre Leaders

Scopul proiectului: Încurajarea și susținerea implicării active și responsabile în principal a tinerilor în proiecte de educație nonformală, formare și dezvoltare personală în cadrul comunității de apartenență.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacităților și șanselor de integrare profesională și socială a tinerilor prin oferirea de oportunități de formare profesionistă autorizată în domeniul tineretului și voluntaritului.

Cui se adresează cursul?

Indiferent că vrei să-ți dezvolți propria afacere din surse proprii sau dorești să aplici la un program de finanțare, cursul îți oferă imaginea de ansamblu a cunoștințelor și abilităților de bază, necesare succesului oricăruia.

Mai mult decât atât, în urma cursului vei pleca cu instrumente necesare în administrarea afacerii și cunoștințele necesare pentru a le folosi.

Ce urmărește cursul?

 • creşterea numărului de certificări la nivelul comunității;
 • creşterea calităţii proiectelor care implică în special voluntari și tineri;
 • să transforme învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea, în realitate;
 • să îmbunătățească calitatea și eficiența educației și formării profesionale;
 • să promoveze echitatea, coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor;

Ce abilități vor dobândi participanții la finalul cursului?

 • Inițierea şi managementul afacerii.
 • Abilităţi antreprenoriale de afaceri.
 • Dezvoltarea abilităților de promovare a afacerii pe piață.
 • Dezvoltarea abilităților necesare pentru pregătirea și redactarea unui Plan de afaceri.
 • Capacitatea de a pregăti o prezentare în vederea obținerii unei finanțări de start-up.

Care este tematica abordată la curs?

 1. Noțiuni generale privind antreprenoriatul:
 • Antreprenoriat și antreprenori.
 • Descrierea antreprenoriatului.
 • Avantajele și dezavantajele antreprenoriatului. Etapele înființării unei firme.
 • Conținutul unui plan de afaceri.
 1. Activități specifice de antreprenoriat -metode și tehnici manageriale:
 • Managerii și managementul unei afaceri. Funcțiile manageriale.
 • Strategia organizației: misiunea și obiectivele organizației, structura și cultura organizațională.
 • Leadership-ul organizațional. Formarea și dezvoltarea echipei.
 • Abordarea sistemică în luarea deciziilor strategice și operaționale.
 • Analiza grupurilor de interese.
 • Analiza riscurilor organizaționale.
 • Metode de implementare a strategiilor organizaționale.
 • Noțiuni generale despre bugetul de venituri și cheltuieli.
 • Investițiile și fezabilitatea financiară a investițiilor.
 • Comunicarea organizațională eficientă.
 • Managementul conflictului organizațional.
 • Negocierea comercială.

Criterii de eligibilitate?

 • candidatul a terminat studii superioare (minim diplomă de licență).
 • nu a mai fost înscris la alt curs în cadrul proiectului Leaders! în anul 2016.
 • formularul este trimis în termenul limită.
 • formularul de candidatură este completat la toate secțiunile obligatorii
 • candidatul îşi asumă declarația pe proprie răspundere de participare și de susținere a examenului final pentru a obține certificarea.

Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la curs, acreditat de A.N.C, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/cursantreprenoriat

Înscrierile se fac online cu cel puțin cinci zile înaintea datei începerii fiecărui curs, locurile fiind limitate, dar nu mai târziu de data stabilită prin regulament.

Procedura de selecție a participanților?

Asociația, pentru a da greutate procesului de recrutare și selecție a participanților și a voluntarilor din echipa de proiect, va lua un set de măsuri specifice:

 • procedura de înscriere se va face online, accesând link-ul (https://www.surveymonkey.com/r/cursantreprenoriat) candidatul va furniza date de identificare, precum și mențiuni privind identificarea motivației și disponibilității;
 • Selecția participanților va fi transparentă, în baza punctajului obținut în urma răspunsurilor individuale la înregistrare.

(a) Candidații vor depune cererea de înregistrare online până la data de 22 iunie 2016 ora 18.00;

(b) Rezultatul selecției se va publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 25 iunie 2016 ora 18.00. Se vor selecta 10 locuri și 3 rezerve în cazul în care unii dintre participanții înscriși se retrag.

c) Confirmarea finală de participare 26 iunie 2016 ora 18.00.

Care sunt criteriile de selecţie?

 • Tânăr cu vârsta de maxim 35 de ani (10 puncte).
 • Justificarea motivației de a participa la curs (5 puncte).
 • Disponibilitatea de a participa în cadrul activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad la minim 10 ore de activitate (mentor, voluntar, facilitator) în anul 2016 (10 puncte).
 • Semnarea declarației pentru anul 2016 (FORMULARUL 230) de susținere a acțiunilor de voluntariat pentru activitățile Centrului Județean de Voluntariat Arad (10 puncte) – doar dacă participantul este angajat.
 • Abonare Newsletter-ul asociației Centrul de Excelență pentru anul 2016 (5 puncte).

Candidații trebuie să îndeplinească punctajul minim de 20 de puncte.

Documente solicitate de la participant – dosar obținere certificare

 • Copie carte de identitate.
 • Copie diplomă de studii (minimum facultatea cu licență).
 • Copie certificat de naștere (doar dacă pe cartea de identitate nu sunt menționate prenumele părinților).
 • Copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Programul cursului și locația de desfășurare?

Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6.

Program orar: 10.00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00.

Lector: Ruxandra ENACHE – formator autorizat, specialist în managementul organizațional și în managementul afacerii.

Alte condiții și recomandări

Nu vor fi aprobate candidaturile identice sau cu pasaje similare.

Ce costuri presupune participarea la curs?

Costurile de participare la curs sunt acoperite.

Pentru curs nu se percepe o taxă de participare, iar costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de Centrul de Excelență Arad, prin proiectul Leaders! cofinanțat de către Centrul Municipal de Cultură Arad.

Alte informaţii

La finalul cursului se va elibera un certificat de participare.

Certificare acreditată: În urma evaluării se obține CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice care va fi predat ulterior participantului după eliberarea acestuia de către A.N.C.

Pentru detalii suplimentare, contactează-ne:

Web: www.centruldeexcelenta.ro

e-mail: centruldeexcelentaarad@gmil.com

telefon: 0749480835

Mult succes celor interesați!