CURS COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ

Cursul de Comunicare Organizațională face parte din seria de activități organizate de către Centrul de Excelență Arad în cadrul proiectului Leaders!

FLYER - CURS COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ

Perioada: 28-29 iunie 2016.

Denumire proiect: Leaders!

Finanțator: Centrul Municipal de Cultură Arad.

Beneficiar: Asociația Centrul de Excelență Arad.

Parteneri: Centrul Județean de Voluntariat Arad, Asociația Educatio.

Număr locuri curs: 15.

De ce acest curs?

Cursul de Comunicare Organizațională face parte din seria de activități organizate de către Centrul de Excelență Arad în cadrul proiectului Leaders!

Despre Leaders

Scopul proiectului: Încurajarea și susținerea implicării active și responsabile în principal a tinerilor în proiecte de educație nonformală, formare și dezvoltare personală în cadrul comunității de apartenență.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacităților și șanselor de integrare profesională și socială a tinerilor prin oferirea de oportunități de formare profesionistă autorizată în domeniul tineretului și voluntariatului.

Cui se adresează cursul?

Persoanelor care doresc să își îmbunătățească abilitățile de comunicare, indiferent de nivelul ierarhic sau de poziția ocupată în cadrul companiei/organizației.

Persoanelor care doresc să se specializeze în planificarea campaniilor de relații publice, sau să înceapă o carieră în comunicare organizațională.

Ce urmărește cursul?

 • creşterea numărului de certificări la nivelul comunității;
 • creşterea calităţii proiectelor care implică în special voluntari și tineri;
 • să transforme învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea în realitate;
 • să îmbunătățească calitatea și eficiența educației și formării profesionale;
 • să promoveze echitatea, coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor;

Ce abilități vor dobândi participanții la finalul cursului?

 • Eficientizarea comunicării în interiorul companiei cu toate tipurile de „receptori”/„emițători”;
 • Conștientizarea impactului comunicării interne la toate nivelurile companiei;
 • Îmbunătățirea fluxurilor de comunicare în organizație;
 • Dezvoltarea abilității de a utiliza instrumente și metode de evitare, sau reducere a impactului barierelor în comunicarea internă;
 • Conștientizarea importanței respectării și aplicării anumitor reguli de comunicare la nivel interdepartamental;
 • Înțelegerea importanței comunicării în vederea facilitării îndeplinirii sarcinilor de serviciu în timp util și în parametri de calitate prestabiliți.

Care este tematica abordată la curs?

 • Noțiuni generale privind managementul organizațional și comunicarea în cadrul organizațiilor:
 • Problematica generală a managementului organizațional.
 • Comunicare organizațională orientată spre îmbunătățirea calității proceselor operaționale.

Comunicarea organizațională:

 • Formele de comunicare uzuale într-o organizație.
 • Caracteristicile procesului de comunicare.
 • Obstacolele în procesul comunicării.
 • Aspecte ale relației bilaterale în comunicare, regulile comunicării verbale eficiente (asertivitate, feedback și ascultare activă), politețea în comunicare.
 • Aspecte și caracteristici ale limbajului non-verbal.
 • Specificul și regulile comunicării telefonice.
 • Specificul și regulile comunicării scrise.
 • Autocunoașterea și rolul ei în comunicare.
 • Tipuri de relaționare interumană.
 • Relațiile interumane tranzacționale versus transformaționale.
 • Comunicarea publică – clientul și alți factori interesați.
 • Publicul țintă și înțelegerea motivațiilor acestuia.
 • Tipuri de public, tipuri de vorbitori.
 • Structurarea prezentării.
 • Scopul și obiectivele comunicării.
 • Stabilirea punctelor de interes și menținerea motivației ascultătorilor.
 • Metode și tehnici de prezentare.
 • Logistica prezentărilor în public (video versus flip-chart).
 • Utilizarea elementelor ajutătoare – echipament, materiale, instrumente, alte materiale ajutătoare.
 • Gestionarea situațiilor dificile, reacții și răspunsuri.

Criterii de eligibilitate?

 • candidatul a terminat studii superioare (minim diplomă de licență).
 • nu a mai fost înscris la alt curs în cadrul proiectului Leaders! în anul 2016.
 • formularul este trimis în termenul limită.
 • formularul de candidatură este completat la toate secțiunile obligatorii.
 • candidatul îşi asumă declarația pe proprie răspundere de participare și de susținere a examenului final pentru a obține certificarea.

Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la cursul acreditat de A.N.C, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/comunicareorganizationala

Înscrierile se fac online cu cel puțin cinci zile înaintea datei începerii fiecărui curs, locurile fiind limitate, dar nu mai târziu de data stabilită prin regulament.

Procedura de selecție a participanților?

Asociația, pentru a da greutate procesului de recrutare și selecție a participanților și a voluntarilor din echipa de proiect va lua un set de măsuri specifice:

 • procedura de înscriere se va face online, accesând link-ul (https://www.surveymonkey.com/r/comunicareorganizationala) candidatul va furniza date de identificare, precum și mențiuni privind identificarea motivației și disponibilității;
 • Selecția participanților va fi transparentă, în baza punctajului obținut în urma răspunsurilor individuale la înregistrare.

(a) Candidații vor depune cererea de înregistrare online până la data de 20 iunie 2016 ora 18.00.

(b) Rezultatul selecției se va publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 23 iunie 2016 ora 18.00. Se vor selecta 15 locuri și 3 rezerve în cazul în care unii dintre participanții înscriși se retrag.

 1. c) Confirmarea finală de participare 24 iunie 2016 ora 18.00.

Care sunt criteriile de selecţie?

 • Tânăr cu vârsta de maxim 35 de ani (10 puncte).
 • Justificarea motivației de a participa la curs (5 puncte).
 • Disponibilitatea de a participa în cadrul activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad la minim 10 ore de activitate (mentor, voluntar, facilitator) în anul 2016 (10 puncte).
 • Semnarea declarației pentru anul 2016 (FORMULARUL 230) de susținere a acțiunilor de voluntariat pentru activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad (10 puncte) – doar dacă participantul este angajat.
 • Abonare Newsletter-ul asociației Centrul de Excelență pentru anul 2016 (5 puncte).

Candidații trebuie să îndeplinească punctajul minim de 20 de puncte.

Documente solicitate de la participant – dosar obținere certificare

 • Copie carte de identitate.
 • Copie diplomă de studii (minimum facultatea cu licență).
 • Copie certificat de naștere (doar dacă pe cartea de identitate nu sunt menționate prenumele părinților).
 • Copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Programul cursului și locația de desfășurare?

Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6.

Program orar: 10.00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00.

Lector: Ruxandra ENACHE – formator autorizat, specialist în managementul organizațional și în managementul afacerii.

Alte condiții și recomandări

Nu vor fi aprobate candidaturile identice sau cu pasaje similare.

Ce costuri presupune participarea la curs?

Costurile de participare la curs sunt acoperite.

Pentru curs nu se percepe o taxă de participare, iar costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de de Centrul de Excelență Arad, prin proiectul Leaders! cofinanțat de către Centrul Municipal de Cultură Arad.

Alte informaţii

La finalul cursului se va elibera un certificat de participare.

Certificare acreditată: În urma evaluării se obține CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice care va fi predat ulterior participantului după eliberarea acestuia de către A.N.C.

Pentru detalii suplimentare, contactează-ne:

Web: www.centruldeexcelenta.ro

e-mail: centruldeexcelentaarad@gmil.com

telefon: 0749480835

Mult succes celor interesați!