CURS MANAGER DE PROIECT

Cursul de Management de proiect face parte din seria de activități organizate de către Centrul de Excelență Arad în cadrul proiectului Leaders!

FLYER - CURS MANAGER DE PROIECT

Perioada: 06-07 iunie 2016.

Denumire proiect: Leaders!

Finanțator: Centrul Municipal de Cultură Arad.

Beneficiar: Asociația Centrul de Excelență Arad.

Parteneri: Centrul Județean de Voluntariat Arad, Asociația Educatio.

Număr locuri curs: 25.

 De ce acest curs?

Cursul de Management de proiect face parte din seria de activități organizate de către Centrul de Excelență Arad în cadrul proiectului Leaders!

Despre Leaders

Scopul proiectului: Încurajarea și susținerea implicării active și responsabile în principal a tinerilor în proiecte de educație nonformală, formare și dezvoltare personală în cadrul comunității de apartenență.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacităților și șanselor de integrare profesională și socială a tinerilor prin oferirea de oportunități de formare profesionistă autorizată în domeniul tineretului și voluntaritului.

Cui se adresează cursul?

Se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe si abilităţi în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Cursul va trata modalitățile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Ce urmărește cursul?

 • Creşterea numărului de certificări la nivelul comunității;
 • Creşterea calităţii proiectelor care implică în special voluntari și tineri;
 • Să transforme învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea în realitate;
 • Să îmbunătățească calitatea și eficiența educației și formării profesionale;
 • Să promoveze echitatea, coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor;

Ce abilități vor dobândi participanții la finalul cursului?

 • Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect;
 • Dezvoltarea abilității de a identifica corect o problema, de a dezvolta o idee de proiect şi de a o încadra într-un Program Operațional în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din Fonduri Structurale;
 • Creşterea performanțelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde în timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementării proiectului;
 • Creşterea capacităţii de a înțelege şi de a răspunde cerințelor clientului / beneficiarilor proiectului;
 • Familiarizarea cu lucrul în echipă si lucrul sub presiunea timpului;
 • Dezvoltarea de abilităţi necesare evaluării şi monitorizării unui proiect;
 • Utilizarea/completarea corectă a a documentelor necesare accesării fondurilor structurale;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect;
 • Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a relațiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relației cu Finanțatorul, îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi, implicit, creşterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului;

 Care este tematica abordată la cursul de manager proiect?

INTRODUCERE:

 • Ce este un proiect?
 • Relația Program-Portofoliu-Proiect.
 • Ce este managementul proiectelor?
 • Valoarea adăugată a managementului de proiect.
 • Rolul managerului de proiect.
 • Managementul integrat al proiectelor si rolul proceselor de management.

ELEMENTE CHEIE PENTRU UN PROIECT DE SUCCES:

 • Stakeholder identification and engagement.
 • Constrângeri și gestionarea lor.
 • Tipul de organizație și impactul asupra proiectului.
 • Limitările managementului de proiect.

ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:

 • Definirea proiectului;
 • Rolul în strategia globală a firmei/organizației;
 • Analiza situației interne/externe.
 • Designul proiectului;
 • Scop, obiective, factori de succes;
 • Strategia pentru atingerea obiectivelor;
 • Stabilire KPI (indicatori cheie de performanta);
 • Evaluare fezabilitate proiect (analiza SWOT, delphi, etc).
 • Planificarea proiectului
  • Activități și resurse (financiare, umane, de timp): stabilirea activităților si corelarea acestora cu bugetul si resursele umane;
  • Work Breakdown Structure: 2 abordări, în funcție de fazele proiectului sau în funcție de livrabile;
 • Managementul riscurilor: metode de identificare a riscurilor, analiza calitativă și cantitativă a riscurilor, planificarea metodelor de răspuns la riscuri, controlul riscurilor.
 • Monitorizare si control:
  • Monitorizarea progresului, resurselor utilizate, scopului;
  • Controlul: sisteme de control al schimbărilor în proiect.
 • Finalizare si evaluare.
  • Închiderea proiectului: contractuală/administrativă;
  • ,,Lecții învățate”;
  • Acceptarea oficială a rezultatului proiectului.

DE LA TEORIE LA PRACTICA:

 • Maximizarea potențialului uman : tehnici pentru punerea in valoare a capacității existente în echipă.
 • Maximizarea resurselor financiare si de timp.
 • Elemente de baza privind negocierea.
 • EXERCITII.

 Criterii de eligibilitate?

 • candidatul a terminat studii superioare (minim diplomă de licență).
 • nu a mai fost înscris la alt curs în cadrul proiectului Leaders! în anul 2016.
 • formularul este trimis în termenul limită.
 • formularul de candidatură este completat la toate secțiunile obligatorii.
 • candidatul îşi asumă declarația pe proprie răspundere de participare și de susținere a examenului final pentru a obține certificarea.

 Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la cursul acreditat de A.N.C, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/managerproiect

Înscrierile se fac online cu cel puțin cinci zile înaintea datei începerii fiecărui curs, locurile fiind limitate, dar nu mai târziu de data stabilită prin regulament.

Procedura de selecție a participanților?

Asociația, pentru a da greutate procesului de recrutare și selecție a participanților și a voluntarilor din echipa de proiect va lua un set de măsuri specifice:

Procedura de înscriere

Online, accesând link-ul: https://www.surveymonkey.com/r/managerproiect candidatul va furniza date de identificare, precum și mențiuni privind identificarea motivației și disponibilității;

Selecția participanților va fi transparentă,  în baza punctajului obținut în urma răspunsurilor individuale la înregistrare.

(a) candidații vor depune cererea de înregistrare online până la data de 30 mai 2016 ora 18.00;

(b) Rezultatul selecției se vor publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 02 iunie 2016 ora 18.00. Se vor selecta 25 de locuri și 3 rezerve în cazul în care unul dintre participanții înscriși se retrag.

(c) Confirmarea finală de participare 03 iunie 2016 ora 18.00;

 Care sunt criteriile de selecţie?

 • Tânăr cu vârsta de maxim 35 de ani (10 puncte).
 • Justificarea motivației de a participa la curs (5 puncte).
 • Disponibilitatea de a participa în cadrul activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad la minim 10 ore de activitate (mentor, voluntar, facilitator) în anul 2016 (10 puncte).
 • Semnarea declarației pentru anul 2016 (FORMULARUL 230) de susținere a acțiunilor de voluntariat pentru activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad (10 puncte) – doar dacă participantul este angajat.
 • Abonare Newsletter-ul asociației Centrul de Excelență pentru anul 2016 (5 puncte).

Candidații trebuie să îndeplinească punctajul minim de 20 de puncte.

Documente solicitate de la participant – dosar obținere certificare

 • Copie carte de identitate.
 • Copie diplomă de studii (minimum facultatea cu licență).
 • Copie certificat de naștere (doar dacă pe cartea de identitate nu sunt menționate prenumele părinților).
 • Copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Programul cursului și locația de desfășurare?

 • Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6.
 • Program orar:00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00.
 • Lector: Ionică PÎRVU -formator autorizat, specialist în proiecte europene și în management de proiect.

 Alte condiții și recomandări

Nu vor fi aprobate candidaturile identice sau cu pasaje similare.

Pentru curs nu se percepe o taxă de participare, iar costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de de Centrul de Excelență Arad, prin proiectul Leaders! cofinanțat de către Centrul Municipal de Cultură Arad.

Alte informaţii

 • La finalul cursului se va elibera un certificat de participare.
 • Certificare acreditată: În urma evaluării se obține CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice care va fi predat ulterior participantului după eliberarea acestuia de către A.N.C.

Pentru detalii suplimentare, contactează-ne:

Web: www.centruldeexcelenta.ro

e-mail: centruldeexcelentaarad@gmil.com

telefon: 0749480835

Mult succes celor interesați!