CURS SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014-2020

(CERTIFICARE - EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE)

FLYER - CURS EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

Perioada: 08-09 iunie 2016.

Denumire proiect: Leaders!

Finanțator: Centrul Municipal de Cultură Arad.

Beneficiar: Asociația Centrul de Excelență Arad.

Parteneri: Centrul Județean de Voluntariat Arad, Asociația Educatio.

Număr locuri curs: 25.

 De ce acest curs?

Cursul SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014-2020 (certificare – Expert Accesare Fonduri Europene) face parte din seria de activități organizate de către Centrul de Excelență Arad în cadrul proiectului Leaders!

Despre Leaders

Scopul proiectului: Încurajarea și susținerea implicării active și responsabile în principal a tinerilor în proiecte de educație nonformală, formare și dezvoltare personală în cadrul comunității de apartenență.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacităților și șanselor de integrare profesională și socială a tinerilor prin oferirea de oportunități de formare profesionistă autorizată în domeniul tineretului și voluntaritului.

Cui se adresează cursul?

Se adresează tuturor:

 • persoanelor care doresc să învețe sa realizeze un proiect cu finantare europeană în perioada 2014-2020, care vor să își dezvolte competențele în elaborarea și implementarea unui proiect european în calitate de consultant in Accesarea Fondurilor Europene sau membru in echipa de implementare a proiectului;
 • absolvenților de studii superioare care vor sa acceseze joburi precum Expert Accesare Fonduri Europene;

Ce urmărește cursul?

 • creşterea numărului de certificări la nivelul comunității;
 • creşterea calităţii proiectelor care implică în special voluntari și tineri;
 • să transforme învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea în realitate;
 • să îmbunătățească calitatea și eficiența educației și formării profesionale;
 • să promoveze echitatea, coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor;

Ce abilități vor dobândi participanții la finalul cursului?

 • Pregătirea elaborării unui proiect finanțat prin fonduri structurale si de coeziune europene: identificarea nevoii de proiect, schițarea ideii si stabilirea eligibilității în funcție de ghidul solicitantului.
 • Documentarea in vederea realizării proiectului: prevederi legislative in domeniul ideii de proiect, context de derulare proiect, condiții financiare, documentele dosarului cererii de finantare, activități principale ale proiectului, buget, grupuri tinta.
 • Stabilirea parteneriatelor si condițiilor de asociere, alcătuirea echipei de proiect și a responsabilităților membrilor implicați în implementarea proiectului.
 • Redactarea cu profesionalism a cererii de finanțare aferentă proiectului conform cerințelor Ghidului Solicitantului.
 • Identificarea riscurilor specifice activităților propuse prin proiect si aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă.
 • Identificarea problemelor de mediu la care ar putea conduce implementarea ideii de proiect si acționarea în diminuarea riscurilor de mediu.
 • Cunoașterea cadrului legislativ din perioada de programare 2014 – 2020 în domeniul accesării fondurilor structurale și de investiții europene.
 • Modificări în procedurile de accesare și implementare fonduri europene și de investiții europene.
 • Analiza ciclului de viață a proiectului și fezabilitatea investiției.
 • Stabilirea indicatorilor proiectului în limitele dintre cerințele finanțatorului și gradul real de realizare al acestora.
 • Stabilirea graficului de achiziții astfel încât să fie evitata încărcarea administrativa a beneficiarului.
 • Evaluarea interna a proiectului, înainte de depunerea acestuia la autoritatea de management.

 Care este tematica abordată la curs?

–           Regulamente europene și naționale privind fondurile structurale;

–           Tipurile de fonduri și programele finanțate de acestea;

–           Documente naționale de programare;

–           Înțelegerea și utilizarea Ghidului Solicitantului;

–           Utilizarea sistemului electronic de depunere si gestionare a proiectelor -My SMIS – POCU;

–           Componentele eligibilității unui proiect;

–           Condiții financiare;

–           Tipuri de documente solicitate;

–           Obligația realității informațiilor furnizate;

–           Grupuri țintă;

–           Parteneri implicați;

–           Corelația între un program și grupurile țintă posibile;

–           Formatul de scriere al proiectului;

–           Tipuri de formulare de proiect;

–           Tehnici de elaborare a unei cereri de finantare;

–           Tehnici de planificare;

–           Abordarea prin buget a cererii de finantare;

–           Project Cycle Management;

–           Planificarea prin fluxuri financiare;

–           Banii necesari implementării unui proiect;

–           Activitatile cuprinse in proiect;

–           Ordinea completării câmpurilor unei cereri de finantare;

–           Verificarea conținutului –corelația dintre resursele necesare, disponibile si mijloacele financiare;

–           Logistica necesară derularii proiectului;

–           Cunoștințe despre elaborarea studiilor de fezabilitate, planurilor de afaceri, analizelor economico­financiare

–           Cerințele și componentele unui studiu de fezabilitate;

–           Prevenirea riscurilor implementării proiectelor;

–           Exerciții;

Criterii de eligibilitate?

 • candidatul a terminat studii superioare (minim diplomă de licență).
 • nu a mai fost înscris la alt curs în cadrul proiectului Leaders! în anul 2016.
 • formularul este trimis în termenul limită.
 • formularul de candidatură este completat la toate secțiunile obligatorii.
 • candidatul îşi asumă declarația pe proprie răspundere de participare și de susținere a examenului final pentru a obține certificarea.

Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la cursul acreditat de A.N.C, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/expertaccesare

Înscrierile se fac online cu cel puțin cinci zile înaintea datei începerii fiecărui curs, locurile fiind limitate, dar nu mai târziu de data stabilită prin regulament.

Procedura de selecție a participanților?

Asociația, pentru a da greutate procesului de recrutare și selecție a participanților și a voluntarilor din echipa de proiect va lua un set de măsuri specifice:

 • procedura de înscriere se va face online, accesând link-ul (https://www.surveymonkey.com/r/expertaccesare) candidatul va furniza date de identificare, precum și mențiuni privind identificarea motivației și disponibilității;
 • Selecția participanților va fi transparentă, în baza punctajului obținut în urma răspunsurilor individuale la înregistrare.

(a) candidații vor depune cererea de înregistrare online până la data de 31 mai 2016 ora 18.00;

(b) Rezultatul selecției se vor publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 03 iunie 2016 ora 18.00. Se vor selecta 25 de locuri și 3 rezerve în cazul în care unul dintre participanții înscriși se retrag.

 1. c) Confirmarea finală de participare 04 iunie 2016 ora 18.00.

Care sunt criteriile de selecţie?

 • Tânăr cu vârsta de maxim 35 de ani (10 puncte).
 • Justificarea motivației de a participa la curs (5 puncte).
 • Disponibilitatea de a participa în cadrul activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad la minim 10 ore de activitate (mentor, voluntar, facilitator) în anul 2016 (10 puncte).
 • Semnarea declarației pentru anul 2016 (FORMULARUL 230) de susținere a acțiunilor de voluntariat pentru activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad (10 puncte) – doar dacă participantul este angajat.
 • Abonare Newsletter-ul asociației Centrul de Excelență pentru anul 2016 (5 puncte).

Candidații trebuie să îndeplinească punctajul minim de 20 de puncte.

Documente solicitate de la participant – dosar obținere certificare

 • Copie carte de identitate.
 • Copie diplomă de studii (minimum facultatea cu licență).
 • Copie certificat de naștere (doar dacă pe cartea de identitate nu sunt menționate prenumele părinților).
 • Copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Programul cursului și locația de desfășurare?

Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6.

Program orar: 10.00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00.

Lector: Ionică PÎRVU -formator autorizat, specialist în proiecte europene și în management de proiect.

Alte condiții și recomandări

Nu vor fi aprobate candidaturile identice sau cu pasaje similare.

Ce costuri presupune participarea la curs?

Costurile de participare la curs sunt acoperite.

Pentru curs nu se percepe o taxă de participare, iar costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de de Centrul de Excelență Arad, prin proiectul Leaders! cofinanțat de către Centrul Municipal de Cultură Arad.

Alte informaţii

La finalul cursului se va elibera un certificat de participare.

Certificare acreditată: În urma evaluării se obține CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice care va fi predat ulterior participantului după eliberarea acestuia de către A.N.C.

Pentru detalii suplimentare, contactează-ne:

Web: www.centruldeexcelenta.ro

e-mail: centruldeexcelentaarad@gmil.com

telefon: 0749480835

Mult succes celor interesați!