Susține activitatea noastră

Arată că performanța în educație are viitor! Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Centrul de Excelență Arad!

thumbnail (2)

Sustine activitatea noastră în cele două proiecte:

DEZVOLTAREA CENTRULUI DE EXCELENȚĂ PENTRU ELEVI

FONDUL PENTRU PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE (premierea elevilor și profesorilor cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare )

Conform art. 57 și art. 84, alin. 2 din Codul fiscal, orice contribuabil poate alege destinația celor 2% din impozitul pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susții și să redirecționezi această sumă către o entitate nonprofit.

Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.

Ce trebuie să faci? Este simplu!

Pasul 1.

Dacă beneficiezi doar de venituri din salarii sau asimilate salariilor, completează cu datele tale Formularul 230, precompletat cu datele organizaţiei noastre.

Dacă ai mai multe surse de venit, trebuie să completezi Formularul 200.

Formularele trebuie completate de mână, cu pix albastru, în două exemplare. Formularele și instrucțiunile de completare se pot descărca de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

Pasul 2.

Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la 15 mai anul curent (dată aleasă de catre asociație).

În cazul în care dispuneți de un certificat digital pentru semnătură eletronică, acestea se pot trimite și în format electronic.

Atenție! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!

Datele noastre:

Asociația Centrul de Excelență Arad

Sediul Social: Ep.R.Ciorogariu nr. 47| Arad |Județul Arad
Birou: Bulevardul Revoluției 87 ap 6 (lângă Biblioteca Universității Vasile Goldiș din Arad)

T + 40749480835 
E-mail: centruldeexcelentaarad@gmail.com
Website: www.centruldeexcelenta.ro

Cod de Identificare Fiscală: 5221142

Cont Bancar (IBAN): RO74BTRLRONCRT0289301601| Banca Transilvania SA.| Agenția Arad

Îți mulțumim!