Scop și obiective

Scopul Asociației Centrul de Excelență este promovarea implicării în mod voluntar a membrilor comunităţii în dezvoltarea societăţii civile.

Ne propunem:

 • Promovarea și recompensarea performanței educaționale, vocaționale și sportive. Identificarea, dezbaterea, analizarea şi soluţionarea problemelor specifice fiecărei comunități prin elaborarea de strategii şi programe în spiritul principiilor democraţiei moderne;
 • Dezvoltarea cooperării dintre ONG-uri, autorităţile publice centrale şi locale, sectorul de afaceri, alte organizaţii cu activităţi ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii civile româneşti;
 • Promovare valorilor europene în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Uniunea: valori precum:
 • Respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și pentru respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați;
 • Realizarea de programe și proiecte destinate tinerilor;
 • Promovarea valorilor civice, ale democraţiei, statului de drept și respectarea ordinii publice;
 • Promovarea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii, fundaţii şi organisme, persoane juridice interne sau externe;

Obiectul de activitate al Asociaţiei cuprinde:

 • Realizarea de programe/proiecte destinate promovării patrimoniului cultural material/imaterial;
 • Realizarea de programe/proiecte destinate promovarii patrimoniului natural;
 • Realizarea de programe/proiecte destinate promovarii turismului;
 • Realizarea de programe/proiecte care să sprijine sau să dezvolte programe de educatie formală și nonformală (în special pe direcția de prevenire și părăsire timpurie a școlii și cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții);
 • Realizarea de programe/proiecte “de excelență tematice”;
 • Realizarea de programe/proiecte care au scopul și misiunea pentru dezvoltarea unei societăți civile durabile şi participative, bazată pe valori umane fundamentale, cum ar fi: implicare şi solidaritate, cultura şi artă, democraţie şi drepturile omului, cooperare şi respect reciproc, interculturalitate şi dialog intercultural;
 • Elaborarea și implementarea de proiecte având ca și punct de plecare un scop general (cultură, democraţie, drepturile omului, transparenţă şi bună guvernare, anti-discriminare, inegalităţi sociale, sărăcie şi excluziune, egalitate de gen, violenţă, protecţia mediului şi schimbări climatice, servicii sociale şi de bază, dezvoltarea capacităţii organizaţiilor non-guvernamentale, sănătate, turism, mediu, justiție, mobilitate, antreprenoriat) și care urmărește și dezvoltarea unor parteneriate bilaterale, prin sprijinirea lucrului împreună şi a schimbului de cunoştinţe, interese şi experienţe pe idei specifice de proiecte, între ONG-uri din România şi parteneri locali, naţionali, internaţionali;
  • Cooptarea şi implicarea tinerilor în proiecte având ca şi misiune dezvoltarea voluntariatului în comunitate:
  • Creşterea numărului de voluntari în instituţiile publice şi organizaţiile non-guvernamentale;
  • Crearea şi dezvoltarea de strategii pentru voluntariat;
  • Creşterea gradului de inovare în domeniul voluntariatului;
  • Creşterea vizibilităţii voluntariatului în comunitate;
  • Promovarea educaţiei nonformale prin voluntariat;
 • Consultanţă în scrierea şi implementarea de proiecte şi solutii tehnice;
 • Realizarea de programe/proiecte de promovare a dialogului intercultural local, regional, national şi international;
 • Realizarea de programe/proiecte prin care se încurajează şi promovează diverse forme de exprimare ale tinerilor;
 • Proiecte sau programe de acordare de premii sau burse;
 • Implementarea de proiecte naţionale şi internaţionale care să contribuie la o mai bună cunoaştere a valorilor româneşti în străinătate;
 • Organizarea de evenimente;
 • Realizarea de servicii de consultanţă;
 • Realizarea de servicii tipografice, editoriale şi publicistice;Realizarea de servicii de publicitate, producţie publicitară şi webdesign;Realizare de servicii foto video;
 • Elaborarea, implementarea şi/sau implicarea de proiecte cu caracter social şi sănătate;
 • Elaborarea, implementarea şi/sau implicarea de proiecte care vizează activităţi de turism şi protejarea mediului;
 • Elaborarea, implementarea şi/sau implicarea de proiecte care vizează activităţi de formare profesională;
 • Elaborarea, implementarea şi/sau implicarea de proiecte care vizează proiecte sportive;
 • Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale (româneşti sau ale minorităţilor etnice);
 • Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.);
 • Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii;
 • Facilitarea accesului la cultură de calitate a tinerilor din mediul rural prin măsuri speciale de participare culturală locală;
 • Implementarea de proiecte pentru valorificarea potenţialului turistic şi cultural al ţării;
 • Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri;