Economie și societate

Scopul proiectului „Arad - Economie și societate” este editarea și tipărirea unei cărți care să cuprindă informațiile despre economia și societatea Aradului, rezultate în urma cercetării pentru perioada de până la 1945, cu începere din evul mediu.

Scopul proiectului

Elaborarea și punerea la dispoziția publicului a istoriei economice și sociale a Aradului creează posibilitatea ca cetățenii Aradului, să poată avea acces la o informație corectă despre trecutul economic și dezvoltarea socială a Aradului. O astfel de informație sistematizată unitar, cronologic și sectorial lipsește din patrimoniul științific și cultural al orașului. Va fi un element în argumentația pe care Aradul o va aduce în sprijinul demersului de a deveni capitală culturală europeană.

Problema identificată

Inexistența unei publicații actualizate care să adune informațiile care au generat spatiul economic și social pentru Arad din din Evul Mediu și până la 1945.

Participarea slabă în principal în rândul reprezentanților instituților din Arad la activități de promovare a valorilor culturale/istorice ca și participare activă la viața comunității prin realizarea de publicații.

Proiectul având la bază problema anterior enunțată în formularul de finanțare la punctul 1.3. PRODUCȚII EDITORIALE se raportează la prioritatea:

a) editarea şi tipărirea unor volume cuprinzând creații literare ale autorilor locali, cercetări istorice, sociologice, de antropologie şi folclor, albume de artă, monografii etc. vizând realitatea culturală contemporană şi tradiţională locală;

b) cercetarea, arhivarea, recuperarea unor artefacte sau ) cercetarea, arhivarea, recuperarea unor artefacte sau produse cu valoare de mărturie istorică şi re-expunerea acestora în produse culturale contemporane.” definită de Centrul Municipal de Cultură Arad.

În Municipiul Arad activitatea editorialistică, dar și participarea activă în rândul comunității este destul de slabă, se poate observa prin comportamentul ignorant al acestora față societate și de problemele actuale. Comunitatea este preocupată de alte probleme, uitând prin reprezentanții ei să valorifice trecutul ca sursă de schimbare.

Problema identificată este abordabilă în sensul posibilității diminuării acesteia:

  • prezentul proiect se referă la o problemă de natură educațională a valorificării potențialului istoric al Aradului, iar prin publicația de față aceste lucruri vor fi puse în valoare.
  • realizarea unei cercetări de istorie economică și socială a Aradului. Pentru acest an colectivul de cercetare creat pentru realizarea acestui proiect va aborda perioada pana la 1945 începând din evul mediu.

Obiectiv General

Editarea și tipărirea unei cărți care să cuprindă informațiile despre economia și societatea Aradului rezultate în urma cercetării pentru perioada pană la 1945 începând din evul mediu.