Fii ecologic 2015

Proiectul „Fii ecologic” are ca scop creșterea conștientizării, în rândul tinerilor din Arad, asupra importanței eco-voluntariatului ca formă de participare activă la viața societății.

Protejăm viitorul naturii împreună

Problema pe care o adresăm este una reală, concretă si stringentă: zonele publice des frecventate sunt poluate cu deșeuri, adunate din cauza comportamentului neglijent al celor care își desfășoară, la final de săptămână, activitatea în aceste locuri.

Scopul proiectului

Promovarea eco-voluntariatului în Municipiul Arad
Scopul proiectului promovarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător prin participarea activă în activități de ecologizare și prin realizarea de materiale de promovare ale acestor tipuri de acțiuni.

OBIECTIVUL GENERAL: Creșterea conștientizării în rândul tinerilor din Arad cu privire la importanța eco-voluntariatului ca formă de participare activă la viața societății.

LOCAȚIA: Arad
PERIOADA:  04 mai-19 iunie 2015
GRUP ȚINTĂ: 220 participanţi (în procent de minim 80 % sunt tineri având vâsta cuprinsă între 14 si 35 de ani)

FINANȚATOR: CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

Descriere

Proiectul „Fii Ecologic” va fi realizat în judetul Arad (Municipiul Arad) în perioada 04 mai-19 iunie 2015 și presupune  7 activități-cadru. Activitățile-cadru ale proiectului sunt: (1) „Fii Ecologic – administrativ”; (1) „Fii Ecologic – recrutare/selecție participanți”; (3) „Fii Ecologic -promovare”; (4) „Fii Ecologic -igienizare”; (5) „Fii Ecologic -media” (6) „Fii Ecologic-sustenabilitate”; și (7) Fii Ecologic-  raportare”.

Implementarea activităților (4), (5) și (6) se realizează în cadrul unor evenimente în interiorul căruia, printre altele, vor avea loc măsuri experimentale de igienizare a unor spatii publice verzi, acțiuni experimentale de realizare a unor videoclipuri având ca tematică eco/voluntariatul și protecția mediului înconjurator și măsuri experimentale de întocmire a unei agende comune pentru actorii principali în domeniul protecției mediului. La proiectul nostru vor lua parte minim 210  participanți (80 % sunt tineri având vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani) din Județului Arad/Municipiul Arad a căror intervenție va fi facilitată de către 5 persoane resursă și coordonată de o echipa formată din 5 persoane cu bogată experiență în managementul proiectelor de tineret.

În cadrul proiectului vor fi utilizate cu precădere metode și instrumente de educație non-formală/experimentală, urmărindu-se pas cu pas diminuarea următoarei probleme identificate în rândul tinerilor din grupul țintă vizat: „Slaba conștientizare în rândul tinerilor din Județul ARAD cu privire la importanța eco-voluntariatului ca forma de participare activă la viața societății.”

Justificare / Problemă identificată

Slaba conștientizare în rândul tinerilor din Arad cu privire la importanța eco-voluntariatului ca formă de participare activă la viața societății.

Problema identificată este reală, concretă și stringentă: în Municipiul Arad educația ecologică a tinerilor este destul de slabă, se poate observa prin comportamentul neglijent al acestora față de mediul înconjurător în zona parcurilor publice și malurilor râului Mures și în zonele de picnic din Parcul Natural Lunca Mureșului. Ne referim în această argumentație în principal la poluarea acelor zone des frecventate de către tineri la final de săptămână, pentru întâlniri, plimbări, alergat picnic/grătar dar și pentru serbarea unor evenimente în aer liber (inclusiv situl Natura 2000-„Rezervația Parcul Natural Lunca Mureșului”.

Caracterul stringent al acestei probleme este dat de faptul că efectele negative au un impact puternic și direct nu doar asupra resursei naturale, ci și asupra înțelegerii de către tineri a importanței participării active la viața societății. Fără a se lua măsuri urgente în sensul diminuării acestei probleme, tinerii din grupul tintă vizat risca, prin comportamentul față de mediu, (a) să aducă prejudicii greu reparabile naturii; (b) să fie marginalizați social atunci cand adoptă aceeași atitudine în contextul unor deplasări în state unde respectul față de natura este mai mare. Pe planul participării tinerilor la viața comunității, necesitatea luării unor măsuri urgente rezidă, printre altele, din nevoia autorităților publice ca la procesul de elaborare și implementare a politicilor publice de eco-responsabilizare a comunității să ia parte și membrii grupurilor tintă vizate de proiect, astfel încât să se asigure sustenabilitatea viitoarelor măsuri.

Prezentul proiect se referă la o problemă de natura educațională a persoanelor din grupul țintă, încadrabilă în sistemul de referință a competențelor – cheie, așa cum le definește Comisia Europeană, sub aspectul atitudinilor, abilităților și cunoștințelor.

Proiectul contribuie la diminuarea problemei prin (a) urmărirea dezvoltării în principal de atitudini și de abilități de viată în rândul participanților (din spectrul competențelor civice, competențelor de a învăța să învețe și a competențelor de antreprenoriat ecologic), (b) utilizarea unor metode și instrumente de educație experimențială, precum și (c) prin stimularea participării active a tinerilor vizați la fiecare dintre etape (pregătire, implementare, evaluare).

Impact

1) Măsurăm/exprimăm impactul proiectului nostru asupra tinerilor participanți în principal prin rezultatele de învățare (rezultatele imateriale) menționate în mai multe rânduri pe parcursul acestei aplicații (de exemplu, sub formatul cunoștințelor/abilităților/atitudinilor), generatoare de dezvoltare personală și socială.
Rezultatele de învățare apreciem că vor avea la randul lor impact pozitiv în ceea ce privește participanții cel putin din perspectivele:

 • adoptării unui stil de viață responsabil față de natură și față de ceilalți;
  creșterii capacității acestora de a se adapta în medii cu persoane la randul lor responsabile față de natura și față de ceilalți;
 • dezvoltării motivației de a-și continua învățarea în arii pe care pănă în prezent le puteau considera marginale (precum aria tematica a educației pentru eco-responsabilitate). Prin acest ultim considerent apreciem că proiectul nostru va avea asupra tinerilor participanți impact de tip “appetizer educațional”.

2)Măsurăm /exprimăm impactul proiectului nostru asupra organizației aplicante prin faptul caă „Fii Ecologic” va veni în întâmpinarea nevoilor de:

 • diversificare a activităților de tineret desfășurate,
  dezvoltare a relațiilor cu tineri potențiali participanți la activități de lunga
 • durată, alături de organizația noastră, dar și alături de alte organizații cu preocupări similare/complementare.

Impactul mai sus menționat asupra organizației aplicante anticipăm că se va produce în contextul proiectului inclusiv prin:

 • rezultatele de învățare ce vor fi fost avute de către resurselor sale umane (echipa de coordonare), precum competențe de management de proiect și alte competențe utile în contextul activităților de tineret;
 • creșterea motivației și satisfacției resurselor sale umane față de activitățile de zi cu zi în domeniul tineretului.

 

Mai mult, proiectul de față estimăm că este un element-cheie în realizarea planului pe termen scurt/mediu/lung al organizației aplicante și, pe cale de consecință,rezultatele ce le va genera vor avea impact deosebit, reflectat în însele masuri „follow-up”.

3)Măsurăm /exprimăm impactul proiectului nostru asupra populației locale din Arad prin faptul că:

 • va genera un plus de încredere/apreciere în activitățile organizației aplicante, în educația non-formală/experimentală și în proiectele de tineret cu caracter „verde”;
 • va trezi un plus de interes față de aria tematică a educației pentru mediu.

Descriere largă

Proiectul presupune 7 activități-cadru. Activitățile-cadru ale proiectului se axează pe ramura administrativă, recrutare / selecție participanți, promovare, igienizare, media, sustenabilitate și raportare.

La proiectul nostru vor lua parte minim 210  participanți (80% sunt tineri având vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani) dinl Arad a căror intervenție va fi facilitată de către 5 persoane resursă și coordonată de o echipa formată din 5 persoane cu bogată experiență în managementul proiectelor de tineret. În cadrul proiectului vor fi utilizate cu precădere metode și instrumente de educație non-formală/experimentală, urmărindu-se pas cu pas diminuarea următoarei probleme identificate în rândul tinerilor din grupul țintă vizat: „Slaba conștientizare în rândul tinerilor din Județul ARAD cu privire la importanța eco-voluntariatului ca forma de participare activă la viața societății.”

Profilul participanților:

 • 210 de participanți la activitățile proiectului (în procent de minim 80% sunt tineri având vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, liceeni/studenți, membri ai comunității arădene)
 • aplicantul în procesul de recrutare / selecție va urmări echilibrul de gen / egalitatea de șanse între bărbați și femei
 • 10 persoane implicate în managementul proiectului (în procent de minim 80% sunt tineri având vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani)

Profilul beneficiarului:

 • Comunitatea arădeană, persoanele care locuiesc sau/și având locul de munca în proximitatea spațiilor ce urmează să fie igienizate. Aceștia vor beneficia de pe urma rezultatelor materiale obținute de către participanți, având posibilitatea (în cazul păstrării spațiilor igienizate) să trăiască într-un mediu curat și sănătos
 • 500 vizitatori ai platformei electronice / website-ului proiectului (în principal vizitatori ai videoclipurilor realizate de către participanți). Aceștia vor descoperi parte a rezultatelor acțiunilor desfășurate de către participanți și vor fi astfel beneficiarii unui transfer de lecții de învățare;
 • un minim de 500 de persoane din cercul apropiat al participanților, părinții acestora care vor beneficia de diseminarea directă a experiențelor de învățare dobândite pe durata activităților
 • Minim 20 de persoane de legătură, reprezentând 10 organizații publice sau private cu preocupare în domeniul protecției mediului implicate într-o agendă comună în 2016

Activități

06 mai – 19 iunie 2015
Fii Ecologic! – administrativ
Subactivitatea 1. Managementul echipei de proiect
Subactivitatea 2. Organizare, monitorizare și evaluare

06 mai – 17 mai 2015
Fii Ecologic! – recrutare/selecție participanți

06 mai – 19 iunie 2015
Fii Ecologic! – promovare
Campanie promovare online
Campanie promovare materiale tipărite
Campanie promovare social media
Campanie presă

22-29 mai 2015
Fii Ecologic! – igienizare 22 – 24 mai 2015
Fii Ecologic! – igienizare Malul Mureșului 27 – 29 mai 2015

18 mai – 16 iunie 2015
Activitate foto/video pentru actiunea Fii Ecologic, igienizare Malul Mureșului și pentru actiunea Fii Ecologic igienizare Parcul Natural Lunca Mureșului.

30 mai – 5 iunie 2015
Fii Ecologic – sustenabilitate
Organizarea unei mese rotunde în data de 5 iunie 2015 cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Mediului alături de către minim 10 entități publice/private interesate în promovarea protecției mediului și stabilirea priorităților comune, minim 2 activități în parteneriat pentru 2016.

15 iunie
„Fii Ecologic raportare”
Toate materialele vor conține însemnele finanțatorului.

Cum aplici?
Dacă ai minim 14 ani și dorești să participi la unul dintre cursuri, descrcă formularul de înscriere și trimite-l folosind formularul Aplică.