Proiect Leaders – 2016

Un viitor prosper prin educație și formare.

13262083_10156940850295181_127732511_o

Dacă ți-ai dorit întotdeauna să ai un rol activ în comunitate, proiectul Leaders! Implementat de către Centrul de Excelență Arad alături de Centrul Județean de Voluntariat Arad și Asociația Educatio și cofinanțat de către Centrul Municipal de Cultură Arad îți oferă oportunitatea de a dobândi cunoștințele de care ai nevoie. Participând la unul dintre cursurile acestui proiect, beneficiezi de formare profesionistă autorizată în domeniile tineretului și voluntariatului.

Scopul proiectului

Încurajarea și susținerea implicării active și responsabile în principal a tinerilor în proiecte de educație nonformală, formare și dezvoltare personală în cadrul comunității de apartenență.

Grup țintă

Participanții care fac parte din sistemul de învățământ, (participanți la cursurile de voluntariat) au nevoie de sprijin, acesta ar trebui să se axeze pe valorificarea la maxim a programelor de învățare formale și non-formale, permițându-le elevilor/studenților să depășească problemele de învățare și barierele, oferind informații cu privire la modul de dobândire a cunoștințelor care nu sunt predate la școală și furnizând îndrumare privind cariera pentru educație și formare.

Participanții care au absolvit o facultate, au nevoie de îndrumare/perfecționare, deoarece, adesea, obiectivele personale de învățare și de viață ale oamenilor nu sunt încă fixate. Cu toate că mediul social îi ajută să își identifice abilitățile individuale și să își stabilească obiectivele, îndrumarea specifică privind învățarea este, de asemenea utilă, apoi în timpul formării profesionale. Continuarea educației sau formării le permite în special tinerilor să identifice căi educaționale diferite, să găsească opțiuni și să-și facă propriile planuri de educație sau formare pe termen lung.

Participanții care se află în câmpul muncii programele de perfecționare sunt utile îmbogățirii setului de competențe cognitive, socio-emoționale și competențe specifice activității postului.

Competențele cognitive. De ex: cunoștințe de bază de citire/lectură și matematică. Învățarea non-formală va fi deseori calea preferată de cei care doresc să își îmbunătățească alfabetizarea funcțională, iar organizațiile civice și comunitare pot juca un rol important.

Competențe socio-emoționale. Aceste competențe se referă la un set de atitudini, comportamente și strategii concepute pentru a servi drept bază spre atingerea succesului în educație și la locul de muncă, precum motivația, perseverența și autocontrolul. Acestea sunt considerate din ce în ce mai mult la fel de importante precum competențele cognitive pentru determinarea rezultatelor academice și de ocupare a forței de muncă. Participarea la cursuri de formare/dezvoltare profesională îi vor ajuta pe participanți să își dezvolte competențele specifice căutate de angajatori, astfel îi vor ajuta să aibă succes la locul de muncă.

Astfel prin prezentul proiect se dorește dezvoltarea sectorului public/privat cu preocupare în dezvoltarea și implementarea proiectelor de tineret.

Obiectiv general

Creșterea capacităților și șanselor de integrare profesională și socială a tinerilor prin oferirea de oportunități de formare profesionistă autorizată în domeniul tineretului și voluntariatului.

Obiective specifice

OS1. Pregătirea unui număr de 100 voluntari  în cadrul a unor cursuri de voluntariat împărțit pe 4 sesiuni:

(a) cultură;

(b) tineret și sport;

(c) mediu și turism;

(d) sănătate și social în perioada proiectului 13-16 iunie 2016;

OS2. Formarea unui număr de 25 tineri din Județul Arad, care vor avea statutul de manager de proiect (COD COR 241919) recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale, în perioada proiectului 06-07 iunie 2016.

OS3. Organizarea unui curs de perfecționare, Expert Accesare Fonduri Europene (cod COR 242213) pentru 25 persoane din Județul Arad în perioada 08-09 iunie 2016.

OS4. Organizarea unui curs de perfecționare, Comunicare organizațională pentru 15 persoane din Județul Arad în perioada 28-29 iunie 2016.

OS5. Organizarea unui curs de perfecționare, Antreprenoriat pentru 10 persoane din Județul Arad în perioada 30 iunie-01 iulie 2016.

OS6. Organizarea unei mese rotunde în data de 5 octombrie 2016 cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Educației alături de minim 10 entități publice/private interesate în promovarea educației, formării profesionale pentru a  stabili prioritățile comune de acțiune pentru 2017.

La proiectul nostru vor lua parte minim 175 participanți majoritatea tineri până la vârsta de 35 de ani a căror activitate va fi facilitată de către persoane certificate, acreditate să susțină cursuri de formare și coordonată de o echipă formată din 5 persoane cu bogată experiență în managementul proiectelor de tineret.

În cadrul proiectului vor fi utilizate cu precădere metode și instrumente de educație non-formală/experimentală, urmărindu-se pas cu pas diminuarea următoarei probleme identificate în rândul tinerilor din grupul țintă vizat: „Slaba conștientizare în rândul comunității, în principal în rândul tinerilor din Arad, cu privire la formarea profesională, dar și importanța participării la cursuri de pregătire/dezvoltare personală ca formă de învățare continuă.”

Justificare

Sectorul educației din România este esențial pentru strategia guvernului de îndeplinire a obiectivelor Europa 2020. Majoritatea obiectivelor UE se axează pe îmbunătățirea sectorului educației datorită influenței pe care o are asupra creșterii economice prin ocuparea productivă a forței de muncă, competențe, formarea profesională și retenția elevilor.

Inegalitatea de șanse este considerabilă, ceea ce înseamnă că situația socio-economică a copiilor afectează rezultatele academice ale acestora.

Capitalul uman este de o importanță esențială în dezvoltarea comunităților.

Succesul pe piața muncii este determinat de diferite dimensiuni ale setului de competențe al unei persoane, combinând competențe cognitive, socio-emoționale și competențe specifice activității.

Minim 10 locuri din cadrul proiectului sunt pentru tineri cu oportunități reduse* după cum urmează:

4 locuri – Curs Manager Proiect.

4 Locuri – Curs Expert Accesare.

2 loc – Curs Antreprenoriat.

2 loc – Curs Comunicare Organizațională.

Participantul va semna o declarație pe propria răspundere că se află în situația de mai jos cea a categoriei tineri cu oportunități reduse.

(Tinerii cu oportunități reduse sunt tineri dezavantajați față de alții, datorită unor situații sau obstacole menționate în lista ne-exhaustivă de mai jos. În anumite contexte, astfel de situații, sau obstacole blochează accesul efectiv al tinerilor la educație formală și non-formală, mobilitate și participare transnațională, cetățenie activă, încurajare și includere în societate în ansamblu.

Obstacole sociale: tineri discriminați pe motive de gen, etnie, religie, orientare sexuală, dizabilități, etc. ; tineri cu abilități sociale limitate, sau comportamente anti-sociale sau riscante din punct de vedere sexual; tineri în situații precare; (foști) condamnați, (foști) consumatori în exces de droguri sau alcool; părinți tineri și/sau singuri; orfani; tineri din familii dezorganizate.

Obstacole economice: tineri cu un standard redus de trai, venituri scăzute, dependență de sistemul de asigurări sociale; în situație de șomaj pe termen lung sau sărăcie; tineri fără adăpost, cu datorii sau probleme financiare.

Obstacole geografice: tineri care provin din zone izolate sau rurale; tineri locuind în regiuni periferice; tineri din zone urbane cu probleme; tineri din zone cu servicii deficitare (transport public limitat, facilități reduse, sate abandonate).

Activitățile proiectului

CURSURI ACREDITATE ANC

Informații generale cursuri:

Curs Manager Proiect 06-07 iunie 2016;

Curs Expert Accesare Fonduri Europene 08-09 iunie 2016;

Curs Comunicare Organizațională 28-29 iunie 2016;

Curs Antreprenoriat 30 iunie – 01 iulie 2016;

 Criterii de eligibilitate?

 • candidatul a terminat studii superioare (minim diplomă de licență).
 • nu a mai fost înscris la alt curs în cadrul proiectului Leaders! în anul 2016.
 • formularul este trimis în termenul limită.
 • formularul de candidatură este completat la toate secțiunile obligatorii
 • candidatul îşi asumă declarația pe proprie răspundere de participare și de susținere a examenului final pentru a obține certificarea.

Care sunt criteriile de selecţie?

 • Tânăr cu vârsta de maxim 35 de ani (10 puncte).
 • Justificarea motivației de a participa la curs (5 puncte).
 • Disponibilitatea de a participa în cadrul activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad la minim 10 ore de activitate (mentor, voluntar, facilitator) în anul 2016 (10 puncte).
 • Semnarea declarației pentru anul 2016 (FORMULARUL 230) de susținere a acțiunilor de voluntariat pentru activităților Centrului Județean de Voluntariat Arad (10 puncte) – doar dacă participantul este angajat.
 • Abonare Newsletter-ul asociației Centrul de Excelență pentru anul 2016 (5 puncte).

Candidații trebuie să îndeplinească punctajul minim de 20 de puncte.

Documente solicitate de la participant – dosar obținere certificare

 • Copie carte de identitate.
 • Copie diplomă de studii (minimum facultatea cu licență).
 • Copie certificat de naștere (doar dacă pe cartea de identitate nu sunt menționate prenumele părinților).
 • Copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul).
 • Alte condiții și recomandări

Nu vor fi aprobate candidaturile identice sau cu pasaje similare.

Ce costuri presupune participarea la curs?

Pentru curs nu se percepe o taxă de participare, iar costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de Centrul de Excelență Arad, prin proiectul Leaders! cofinanțat de către Centrul Municipal de Cultură Arad

Alte informaţii

 • La finalul cursului se va elibera un certificat de participare.
 • Certificare acreditată: În urma evaluării se obține CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice care va fi predat ulterior participantului după eliberarea acestuia de către A.N.C.

CURS MANAGER DE PROIECT

Perioada: 06-07 iunie 2016

 Număr locuri curs: 25

 Cui se adresează cursul?

Se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe si abilităţi în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Cursul va trata modalitățile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Ce urmărește cursul?

 • Creşterea numărului de certificări la nivelul comunității
 • Creşterea calităţii proiectelor care implică în special voluntari și tineri
 • Să transforme învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea, în realitate;
 • Să îmbunătățească calitatea și eficiența educației și formării profesionale;
 • Să promoveze echitatea, coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor;

Ce abilități vor dobândi participanții la finalul cursului?

 • Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect
 • Dezvoltarea abilității de a identifica corect o problemă, de a dezvolta o idee de proiect şi de a o încadra într-un Program Operațional în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din Fonduri Structurale
 • Creşterea performanțelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde în timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementării proiectului
 • Creşterea capacităţii de a înțelege şi de a răspunde cerințelor clientului / beneficiarilor proiectului
 • Familiarizarea cu lucrul în echipă și lucrul sub presiunea timpului
 • Dezvoltarea de abilităţi necesare evaluării şi monitorizării unui proiect
 • Utilizarea/completarea corectă a a documentelor necesare accesării fondurilor structurale
 • Îmbunătăţirea abilităţilor de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect
 • Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a relațiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relației cu Finanțatorul, îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi implicit, creşterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.

Care este tematica abordată la cursul de manager proiect?

INTRODUCERE:

 • Ce este un proiect?
 • Relația Program-Portofoliu-Proiect.
 • Ce este managementul proiectelor?
 • Valoarea adăugată a managementului de proiect.
 • Rolul managerului de proiect.
 • Managementul integrat al proiectelor și rolul proceselor de management.

ELEMENTE CHEIE PENTRU UN PROIECT DE SUCCES:

 • Stakeholder identification and engagement.
 • Constrângeri și gestionarea lor.
 • Tipul de organizație și impactul asupra proiectului.
 • Limitările managementului de proiect.

ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:

 • Definirea proiectului
 • Rolul în strategia globală a firmei/organizației;
 • Analiza situației interne/externe.
 • Designul proiectului
 • Scop, obiective, factori de succes;
 • Strategia pentru atingerea obiectivelor;
 • Stabilire KPI (indicatori cheie de performanță);
 • Evaluare fezabilitate proiect (analiza SWOT, delphi, etc).
 • Planificarea proiectului
  • Activități și resurse (financiare, umane, de timp): stabilirea activităților și corelarea acestora cu bugetul și resursele umane;
  • Work Breakdown Structure: 2 abordări, în funcție de fazele proiectului sau în funcție de livrabile;
 • Managementul riscurilor: metode de identificare a riscurilor, analiza calitativă și cantitativă a riscurilor, planificarea metodelor de răspuns la riscuri, controlul riscurilor.
 • Monitorizare și control:
  • Monitorizarea progresului, resurselor utilizate, scopului;
  • Controlul: sisteme de control al schimbărilor în proiect.
 • Finalizare și evaluare.
  • Închiderea proiectului: contractuală/administrativă;
  • ,,Lecții învățate”;
  • Acceptarea oficială a rezultatului proiectului.

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ:

 • Maximizarea potențialului uman : tehnici pentru punerea în valoare a capacității existente în echipă.
 • Maximizarea resurselor financiare și de timp.
 • Elemente de bază privind negocierea.

Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la cursul acreditat de A.N.C, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/managerproiect

Înscrierile se fac online cu cel puțin cinci zile înaintea datei începerii fiecărui curs, locurile fiind limitate, dar nu mai târziu de data stabilită prin regulament.

Procedura de selecție a participanților?

Asociația, pentru a da greutate procesului de recrutare și selecție a participanților și a voluntarilor din echipa de proiect, va lua un set de măsuri specifice:

Procedura de înscriere

Se va face online, accesând link-ul: https://www.surveymonkey.com/r/managerproiect candidatul va furniza date de identificare, precum și mențiuni privind identificarea motivației și disponibilității;

Selecția participanților va fi transparentă,  în baza punctajului obținut în urma răspunsurilor individuale la înregistrare.

(a) Candidații vor depune cererea de înregistrare online până la data de 30 mai 2016 ora 18.00;

(b) Rezultatul selecției se va publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 02 iunie 2016, ora 18.00. Se vor selecta 25 de locuri și 3 rezerve în cazul în care unii dintre participanții înscriși se retrag.

(c) Confirmarea finală de participare 03 iunie 2016 ora 18.00.

Programul cursului și locația de desfășurare?

Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6

Program orar: 10.00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00

Lector: Ionică PÎRVU – formator autorizat, specialist în proiecte europene și în management de proiect.

CURS EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

Perioada: 06-07 iunie 2016          

Număr locuri curs: 25

Cui se adresează cursul?

Persoanelor care doresc să învețe să realizeze un proiect cu finanțare europeană în perioada 2014-2020, care vor să își dezvolte competențele în elaborarea și implementarea unui proiect european în calitate de consultant în Accesarea Fondurilor Europene, sau membru în echipa de implementare a proiectului;

Absolvenților de studii superioare care vor să acceseze job-uri precum Expert Accesare Fonduri Europene;

Ce urmărește cursul?

Creşterea numărului de certificări la nivelul comunității;

Creşterea calităţii proiectelor care implică în special voluntari și tineri;

Să transforme învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea în realitate;

Să îmbunătățească calitatea și eficiența educației și formării profesionale;

Să promoveze echitatea, coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor;

Ce abilități vor dobândi participanții la finalul cursului?

 • Pregătirea elaborării unui proiect finanțat prin fonduri structurale și de coeziune europeană: identificarea nevoii de proiect, schițarea ideii și stabilirea eligibilității în funcție de ghidul solicitantului.
 • Documentarea în vederea realizării proiectului: prevederi legislative în domeniul ideii de proiect, context de derulare proiect, condiții financiare, documentele dosarului cererii de finanțare, activități principale ale proiectului, buget, grupuri țintă.
 • Stabilirea parteneriatelor și condițiilor de asociere, alcătuirea echipei de proiect și a responsabilităților membrilor implicați în implementarea proiectului.
 • Redactarea cu profesionalism a cererii de finanțare aferentă proiectului, conform cerințelor Ghidului Solicitantului.
 • Identificarea riscurilor specifice activităților propuse prin proiect și aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă.
 • Identificarea problemelor de mediu la care ar putea conduce implementarea ideii de proiect și acționarea în diminuarea riscurilor de mediu.
 • Cunoașterea cadrului legislativ din perioada de programare 2014 – 2020 în domeniul accesării fondurilor structurale și de investiții europene.
 • Modificări în procedurile de accesare și implementare fonduri europene și de investiții europene.
 • Analiza ciclului de viață a proiectului și fezabilitatea investiției.
 • Stabilirea indicatorilor proiectului în limitele dintre cerințele finanțatorului și gradul real de realizare al acestora.
 • Stabilirea graficului de achiziții astfel încât să fie evitată încărcarea administrativă a beneficiarului.
 • Evaluarea internă a proiectului, înainte de depunerea acestuia la autoritatea de management.

Care este tematica abordată la cursul de manager proiect?

 • Regulamente europene și naționale privind fondurile structurale;
 • Tipurile de fonduri și programele finanțate de acestea;
 • Documente naționale de programare;
 • Înțelegerea și utilizarea Ghidului Solicitantului;
 • Utilizarea sistemului electronic de depunere și gestionare a proiectelor -My SMIS – POCU;
 • Componentele eligibilității unui proiect;
 • Condiții financiare;
 • Tipuri de documente solicitate;
 • Obligația realității informațiilor furnizate;
 • Grupuri țintă;
 • Parteneri implicați;
 • Corelația între un program și grupurile țintă posibile;
 • Formatul de scriere al proiectului;
 • Tipuri de formulare de proiect;
 • Tehnici de elaborare a unei cereri de finanțare;
 • Tehnici de planificare;
 • Abordarea prin buget a cererii de finanțare;
 • Project Cycle Management;
 • Planificarea prin fluxuri financiare;
 • Banii necesari implementării unui proiect;
 • Activitățile cuprinse în proiect;
 • Ordinea completării câmpurilor unei cereri de finanțare;
 • Verificarea conținutului –corelația dintre resursele necesare, disponibile și mijloacele financiare;
 • Logistica necesară derulării proiectului;
 • Cunoștințe despre elaborarea studiilor de fezabilitate, planurilor de afaceri, analizelor economico­financiare
 • Cerințele și componentele unui studiu de fezabilitate;
 • Prevenirea riscurilor implementării proiectelor;
 • Exerciții

Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la cursul acreditat de A.N.C, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/expertaccesare

Înscrierile se fac online cu cel puțin cinci zile înaintea datei începerii fiecărui curs, locurile fiind limitate, dar nu mai târziu de data stabilită prin regulament.

Procedura de selecție a participanților?

Asociația, pentru a da greutate procesului de recrutare și selecție a participanților și a voluntarilor din echipa de proiect, va lua un set de măsuri specifice:

Procedura de înscriere

Online, accesând link-ul (https://www.surveymonkey.com/r/expertaccesare) candidatul va furniza date de identificare, precum și mențiuni privind identificarea motivației și disponibilității;

Selecția participanților va fi transparentă,  în baza punctajului obținut în urma răspunsurilor individuale la înregistrare.

(a) Candidații vor depune cererea de înregistrare online până la data de 31 mai 2016 ora 18.00;

(b) Rezultatul selecției se va publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 03 iunie 2016 ora 18.00. Se vor selecta 25 de locuri și 3 rezerve în cazul în care unii dintre participanții înscriși se retrag.

c)  Confirmarea finală de participare 04 iunie 2016 ora 18.00;

Programul cursului și locația de desfășurare?

Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6.

Program orar: 10.00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00.

Lector: Ionică PÎRVU -formator autorizat, specialist în proiecte europene și în management de proiect.

CURS COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ

Perioada: 28-29 iunie 2016

Număr locuri curs: 15

 Cui se adresează cursul?

Persoanelor care doresc să își îmbunătățească abilitățile de comunicare, indiferent de nivelul ierarhic sau de poziția ocupată în cadrul companiei/organizației.

Persoanelor care doresc să se specializeze în planificarea campaniilor de relații publice sau să înceapă o carieră în comunicare organizațională.

Ce urmărește cursul?

 • Creşterea numărului de certificări la nivelul comunității;
 • Creşterea calităţii proiectelor care implică în special voluntari și tineri;
 • Să transforme învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea în realitate;
 • Să îmbunătățească calitatea și eficiența educației și formării profesionale;
 • Să promoveze echitatea, coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor;

Ce abilități vor dobândi participanții la finalul cursului?

 • Eficientizarea comunicării în interiorul companiei cu toate tipurile de „receptori”/„emițători”;
 • Conștientizarea impactului comunicării interne la toate nivelurile companiei;
 • Îmbunătățirea fluxurilor de comunicare în organizație;
 • Dezvoltarea abilității de a utiliza instrumente și metode de evitare, sau reducere a impactului barierelor în comunicarea internă;
 • Conștientizarea importanței respectării și aplicării anumitor reguli de comunicare la nivel interdepartamental;
 • Înțelegerea importanței comunicării în vederea facilitării îndeplinirii sarcinilor de serviciu în timp util și în parametri de calitate prestabiliți.

Care este tematica abordată la curs?

 • Noțiuni generale privind managementul organizațional și comunicarea în cadrul organizațiilor:
 • Problematica generală a managementului organizațional.
 • Comunicare organizațională orientată spre îmbunătățirea calității proceselor operaționale.
 • Comunicarea organizațională:
 • Formele de comunicare uzuale într-o organizație.
 • Caracteristicile procesului de comunicare.
 • Obstacolele în procesul comunicării.
 • Aspecte ale relației bilaterale în comunicare, regulile comunicării verbale eficiente (asertivitate, feedback și ascultare activă), politețea în comunicare.
 • Aspecte și caracteristici ale limbajului non-verbal.
 • Specificul și regulile comunicării telefonice.
 • Specificul și regulile comunicării scrise.
 • Autocunoașterea și rolul ei în comunicare.
 • Tipuri de relaționare interumană.
 • Relațiile interumane tranzacționale versus transformaționale.
 • Comunicarea publică – clientul și alți factori interesați.
 • Publicul țintă și înțelegerea motivațiilor acestuia.
 • Tipuri de public, tipuri de vorbitori.
 • Structurarea prezentării.
 • Scopul și obiectivele comunicării.
 • Stabilirea punctelor de interes și menținerea motivației ascultătorilor.
 • Metode și tehnici de prezentare.
 • Logistica prezentărilor în public (video versus flip-chart).
 • Utilizarea elementelor ajutătoare – echipament, materiale, instrumente, alte materiale ajutătoare.
 • Gestionarea situațiilor dificile, reacții și răspunsuri.

Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la cursul acreditat de A.N.C, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/comunicareorganizationala

Înscrierile se fac online cu cel puțin cinci zile înaintea datei începerii fiecărui curs, locurile fiind limitate, dar nu mai târziu de data stabilită prin regulament.

Procedura de selecție a participanților?

Asociația, pentru a da greutate procesului de recrutare și selecție a participanților și a voluntarilor din echipa de proiect, va lua un set de măsuri specifice:

Procedura de înscriere

Online, accesând link-ul (https://www.surveymonkey.com/r/comunicareorganizationala) candidatul va furniza date de identificare, precum și mențiuni privind identificarea motivației și disponibilității;

Selecția participanților va fi transparentă,  în baza punctajului obținut în urma răspunsurilor individuale la înregistrare.

(a) Candidații vor depune cererea de înregistrare online până la data de 20 iunie 2016 ora 18.00;

(b) Rezultatul selecției se va publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 23 iunie 2016 ora 18.00. Se vor selecta 15 locuri și 3 rezerve în cazul în care unii dintre participanții înscriși se retrag.

c) Confirmarea finală de participare 24 iunie 2016 ora 18.00.

Programul cursului și locația de desfășurare?

Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6

Program orar: 10.00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00

Lector: Ruxandra ENACHE – formator autorizat, specialist în managementul organizațional și în managementul afacerii.

CURS ANTREPRENORIAT

Perioada: 30 iunie -01 iulie 2016

Număr locuri curs: 10

 Cui se adresează cursul?

Indiferent dacă vrei să-ți dezvolți propria afacere din surse proprii, sau dorești să aplici la un program de finanțare, cursul îți oferă imaginea de ansamblu a cunoștințelor și abilităților de bază necesare succesului oricăruia.

Mai mult decât atât, în urma cursului vei pleca cu instrumente necesare în administrarea afacerii și cunoștințele necesare pentru a le folosi.

Ce urmărește cursul?

 • Creşterea numărului de certificări la nivelul comunității;
 • Creşterea calităţii proiectelor care implică în special voluntari și tineri;
 • Să transforme învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea în realitate;
 • Să îmbunătățească calitatea și eficiența educației și formării profesionale;
 • Să promoveze echitatea, coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor;

Ce abilități vor dobândi participanții la finalul cursului?

 • Inițierea şi managementul afacerii.
 • Abilităţi antreprenoriale de afaceri.
 • Dezvoltarea abilităților de promovare a afacerii pe piață.
 • Dezvoltarea abilităților necesare pentru pregătirea și redactarea unui Plan de afaceri.
 • Capacitatea de a pregăti o prezentare în vederea obținerii unei finanțări de start-up.

Care este tematica abordată la curs?

Noțiuni generale privind antreprenoriatul:

 • Antreprenoriat și antreprenori.
 • Descrierea antreprenoriatului.
 • Avantajele și dezavantajele antreprenoriatului. Etapele înființării unei firme.
 • Conținutul unui plan de afaceri.

Activități specifice de antreprenoriat – metode și tehnici manageriale:

 • Managerii si managementul unei afaceri. Funcțiile manageriale.
 • Strategia organizației: misiunea și obiectivele organizației, structura și cultura organizațională.
 • Leadership-ul organizațional. Formarea și dezvoltarea echipei.
 • Abordarea sistemică în luarea deciziilor strategice și operaționale.
 • Analiza grupurilor de interese.
 • Analiza riscurilor organizaționale.
 • Metode de implementare a strategiilor organizaționale.
 • Noțiuni generale despre bugetul de venituri și cheltuieli.
 • Investițiile și fezabilitatea financiară a investițiilor.
 • Comunicarea organizațională eficientă.
 • Managementul conflictului organizațional.
 • Negocierea comercială.

Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la curs, acreditat de A.N.C, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/cursantreprenoriat

Înscrierile se fac online cu cel puțin cinci zile înaintea datei începerii fiecărui curs, locurile fiind limitate, dar nu mai târziu de data stabilită prin regulament.

Procedura de selecție a participanților?

Asociația, pentru a da greutate procesului de recrutare și selecție a participanților și a voluntarilor din echipa de proiect, va lua un set de măsuri specifice:

Procedura de înscriere

Online, accesând link-ul (https://www.surveymonkey.com/r/cursantreprenoriat) candidatul va furniza date de identificare, precum și mențiuni privind identificarea motivației și disponibilității;

Selecția participanților va fi transparentă, în baza punctajului obținut în urma răspunsurilor individuale la înregistrare.

(a) Candidații vor depune cererea de înregistrare online până la data de 22 iunie 2016 ora 18.00;

(b) Rezultatul selecției se va publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 25 iunie 2016, ora 18.00. Se vor selecta 10 locuri și 3 rezerve, în cazul în care unii dintre participanții înscriși se retrag.

c) Confirmarea finală de participare 26 iunie 2016, ora 18.00.

Programul cursului și locația de desfășurare?

Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6.

Program orar: 10.00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00.

Lector: Ruxandra ENACHE – formator autorizat, specialist în managementul organizațional și în managementul afacerii.

CURSURI VOLUNTARIAT – INIȚIERE

Număr locuri curs: 25/sesiune

Sesiunea 1 – 13 iunie

Sesiunea 2 – 14 iunie

Sesiunea 3 – 15 iunie

Sesiunea 4 – 16 iunie

Principalul scop al acestui curs: oferirea unei prime experiențe pozitive pentru a-i motiva și a-i încuraja să participe și să se implice activ în proiecte de tineret/voluntariat.

Profilul candidatului:

– să fie membru al unei organizații de non-guvernamentale de tineret;

– să fie o persoană care dorește să se implice pe viitor în proiecte de tineret/voluntariat;

– să aibă vârsta minimă de 14 ani;

Criterii de selecție:

– capacitate de multiplicare și informare;

– motivație și așteptări personale;

Temele abordate în cadrul sesiunilor de curs?

 • Cunoașterea intra-, inter-personală și de grup
 • Explorarea motivației personale și de grup
 • Explorarea abilităților dobândite prin voluntariat
 • Rezolvarea de probleme și creativitatea în grup
 • Consolidarea spiritului de echipă
 • Drepturile și responsabilitățile voluntarilor și ale organizațiilor care implică voluntari
 • Actori și concepte cheie în voluntariat
 • Legislație în domeniul voluntariatului
 • Forme de recunoaștere a abilităților dobândite prin voluntariat
 • Oportunități voluntariat – Erasmus +

Cum mă înscriu?

Dacă dorești să participi la curs, te rugăm să completezi formularul online de înscriere accesând următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/voluntarCJVArad

(a) Candidații vor depune cererea de înregistrare online, până la data de 8 iunie 2016 ora 18.00.

(b) Rezultatul selecției se va publica pe website-ul www.centruldeexcelenta.ro până la data de 9 iunie 2016, ora 18.00. Se vor selecta 25 de locuri și 3 rezerve/sesiune în cazul în care unii dintre participanții înscriși se retrag.

c) Confirmarea finală de participare iunie 2016 ora 18.00.

Programul cursului și locația de desfășurare?

Locația: Arad, sala de curs Asociația Educatio, Bulevardul Revoluției Nr 87 ap 6.

Program orar: 10.00 – 17.00, cu pauză de masă 13.00-14.00.

Lector:  – formator autorizat, specialist în proiecte de tineret și voluntariat.