PROIECTUL PHOENIX

 SCOP ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

222

SCOP

Stimularea implicarii tinerilor la viața societatii.

OBIECTIVE

În rândul a 30 de tineri cu vârsta cuprinsă intre 18 și 35 de ani din Judetul Arad, voluntari și lucratori de tineret ai organizatiilor neguvernamentale:

 • Creşterea capacitatii de implicare la viaţa comunităţii, sub aspectul strangerii offline de fonduri în favoarea initiativelor în domeniul tineretului din judetul Arad
 • Creşterea capacitatii de implicare la viaţa comunităţii, sub aspectul strangerii online de fonduri în favoarea initiativelor în domeniul tineretului din judetul Arad

Obiectivele de mai sus sunt SMART întrucât se refera, pe lângă indicatorii de mai sus, la:

– o perioada clara de realizare de o luna și jumătate (în intervalul 15 august – 30 septembrie 2016)

– achiziționarea de către tinerii participanti a acelor cunoștințe/abilitati/atitudini prezentate la sectiunea 10, competente care le vor permite acestora să se implice mai activ la viața societatii în calitate de voluntari (în arii bine definite, identificate ca fiind relevante pentru comunitatea din care fac parte și pentru organizatiile din care fac parte)

Pe cale de consecinta, atingerea obiectivelor proiectului nostru a condus în rândul tinerilor participanti (voluntari și lucratori de tineret) la rezultate de invatare precum:

A] sa identifice, descrie, prioritizeze surse/solutii “online”si“offline” de atragere a (co)finantarilor (în bani și în natura) în contextul activitatilor de tineret ce le desfasuram în Arad.

B] a identifice si sa aleaga solutii online/offline de management a stakeholderilor donori în contextul actiunilor de tineret pe care le desfășoară în Arad

C] sa lucreze în echipe mixte, în imprejurarile demersurilor de tip „fundraising”

De asemenea, atingerea obiectivelor proiectului anticipam a dus la:

– în ceea ce privește organizatia aplicanta, la dezvoltarea acesteia în sensul  identificarii/agrearii unui parcurs comun de tip „fundraising” pentru o cauza în domeniul tineretului, împreuna cu celelalte 14 organizații aradene ce vor fi reprezentate la evenimentul central, de tip „open space”.

 JUSTIFICARE

Nu de puține ori organizatiile active în domeniul tineretului intampina dificultati majore în ceea ce privește strangerea de resurse materiale și financiare pentru sustinerea proiectelor. De asemenea, pluralitatea surselor de finantre poate contribui la cresterea calitatii muncii de tineret pe care organizatiile aradene o desfășoară. Un ONG care depinde de un singur finantator poate fi mai vulnerabil în comparație cu o organizatie care reușește sa își asigure capitalul financiar&material din mai multe surse (publice și private). Am constatat însă ca deși multe din organizatiile aradene active în domeniul tineretului intampina dificultati în strangerea de fonduri, nu exista o colaborare reala intre acestea în ceea ce privește demersurile de tip „fundraising”).

PHOENIX este un proiect adresat tinerilor (18-35 de ani – voluntari si lucratori de tineret din Judetul Arad), in formatul inovator al unui eveniment de tip “open space” (continand: “ateliere de formare”; “sesiuni de informare” si “laboratoare pentru schimburi de experienta”), in aria tematica a strangerii de fonduri. Am dorit astfel sa stimulam implicarea tinerilor la viata societatii, aducand calitate/performanta/inovare/creativitate/schimb de experiente in activitatile de tip “fundraising”.

Pentru a raspunde si mai bine nevoilor comune ale voluntarilor și ale lucratorilor de tineret din cadrul ONG-urilor aradene, evenimentul „open space” a vizat nu doar dezvoltarea de cunoștințe/abilitati/atitudini in atragerea (co-)finantarilor, ci și:

– dezvoltarea de competente de baza în managementul stakeholderilor donori

– devoltarea de competente de baza privind lucrul în echipe mixte (tineri provenind de la organizații diferite) în activități de tip „fundraising”

IMPACT

Prezentul proiect este in primul rand unul de dezvoltare organizationala, de crestere a capabilitatilor organizatiilor in ceea ce priveste atragerea de resurse pentru programele proprii in domeniul tineretului

In alta ordine de idei, estimam ca proiectul nostru va avea influenta pozitiva asupra tinerilor care activeaza in cadrul organizatiilor din judetul Arad si care vor lua parte in mod direct la evenimentul “open space”. Competentele achizitionate de catre acestia le vor fi deosebit de relevante in contextul responsabilitatilor asumate in cadrul organizatiilor de provenienta, dar si in afara acestora. Utilitatea celor invatate in prezentul proiect estimam:

 • ca este pe termen lung, activitatile de tip fundraising fiind mereu importante in dinamica muncii de tineret (locala/regionala/europeana),
 • ca excede stricta arie tematica “fundraising”, cunostintele/abilitatile/atitudinile dezvoltate putand fi cu usurinta transferate in arii tematice, de asemenea, de prima relevanta in dinamica muncii de tineret, precum: cooperari de tip CSR; campanii publice de promovare a drepturilor copiilor; diferite “happening”-uri stradale etc (toate acestea fiind dezvoltate an de an inclusiv de catre asociatia noastra). Aceste aspecte anticipam ca vor fi de natura sa augmenteze impactul pe termen mediu-lung al proiectului asupra persoanelor implicate in calitate de participanti

De asemenea, estimam ca proiectul nostru isi va aduce contributia la motivarea&satisfactia participantilor fata de munca de voluntariat/de tineret pe care o desfasoara in cadrul ONG-urilor, cu impact pozitiv asupra calitatii serviciilor prestate, asupra mediului de lucru si nu in ultimul rand asupra tinerilor angrenati in diferite alte proiecte/programe.

Subliniem ca nu în ultimul rând proiectul nostru are potențialul ca pe termen mediu-lung sa aducă un suflu nou în mediul asociativ local/regional, metodele/instrumentele/tehnicile fundraising online și offline invatate în cadrul evenimentului de formare putand sa ii capaciteze pe stakeholderii donori în folosul și a altor demersuri relevante pentru comunitate, de tip „not-for profit”.

Pentru obtinerea impactului anticipat atat asupra tinerilor nostri voluntari (formabilii), cat si asupra organizatiei CENTRUL DE EXCELENTA, printre altele:

– am fundamentat intreg demersul nostru pe concluziile unei analize riguroase de nevoi/interese

– am elaborat un plan de invatare pliabil pe nevoile/interesele deopotriva ale tinerilor și ale organizatiei (cu soluții metodologice non-formle)

– am avut o abordare practica, orientata către rezultate (de invatare, transferabile imediat în dinamica organizatiei noastre)

– am prevăzut ca încă din perioada de realizare a sesiunilor activitatii de formare participantii sa schiteze un plan fundraising, plecând de la competentele tocmai dobandite

Evaluarea impactului:

– prin măsuri variate de evaluare zilnica (vezi exemple mai sus în interiorul sectiunii 10), de evaluare intermediara (la mijlocul activitatii de formare) și de evaluare finala

– prin evaluari la nivelul fiecarui tânăr participant în parte, dar și la nivelul organizatiei noastre, sub aspectul resurselor atrase în termen de 6 luni, de 12 luni, de 18 luni și de 24 de luni de la finele proiectului de fata (chestionare; analize contabile/balante de verificare; interviuri etc)

– prin evaluari online punse la dispoziția stakeholderilor donori (de ex: gradul de satisfactie a acestora privind interactiunile cu organizatia noastră)

 PROFILUL PARTICIPANȚILOR ȘI BENEFICIARILOR

Grupul – tinta al proiectului este alcatuit din:

– 30 de tineri cu vârsta intre 18 și 35 de ani din Judetul Arad (voluntari și lucratori de tineret în cadrul organizatiilor neguvernamentale aradene). Dintre aceștia vom selecta 8 tineri care apartin categoriei NEET (persoane fără loc de munca, fără activități economice independente și neinrolate în programe de invatare/formare)

Pe lângă aceștia, la evenimentul de formare ce face obiectul prezentului proiect vor mai lua parte:

– 3 persoane din echipa de coordonare, având atributii în principal de management/admin-practice, dar și de facilitare a parte din sesiuni.

Categoriile de beneficiari directi/indirecti ale masurilor de vizibilitate și de diseminare a rezultatelor sunt descrise mai jos, la sectiunea 11.

 ACTIVITĂȚI

Perioada și locul de desfășurare:

15 august – 16 octombrie 2016, Judetul Arad (Municipiul Arad și comuna Moneasa, etapizat după cum urmează:

[A] management de proiect (caracter continuu): achizitiile de bunuri și servicii trebuincioase proiectului (incluzand etapa de elaborare de către furnizorii de servicii de formare a designului detaliat de curs, plecând de la nevoile/interesele specifice ale tinerilor participanti); măsurile de asigurare a vizibilitatii finantatorului/proiectului; întâlnirile periodice ale membrilor echipei de coordonare; monitorizarea/evaluarea evolutiei proiectului (sub aspect calitativ/cantitativ/financiar); gestionarea arhivei online și offline a proiectului; elaborarea și transmiterea raportarilor către finantator etc.

[B] în Municipiul Arad:

– recrutarea participantilor (e-anunturi postate/promovate prin websitre-ul propriu și prin retelele de socializare; e-mail-ing etc)

– selectarea participantilor – în baza unei e-aplicatii scrise, care va conține sectiuni privind, printre altele: date personale de identificare a candidatilor și a sitiatiei de oportunitate redusa/nevoie speciala, dacă este cazul; motivația; disponibilitatea; experiența în domeniul fundraising; organizatia din care face parte ion calitate de voluntar/lucrator de tineret; o subtematica fundraising (online/offline) de care este în mod particular interesat  sa învețe și una la care este interesat sa devină „contributor” etc

– publicarea rezultatelor selectiei (pe website-ul organizatiei aplicante și prin informari email)

– completarea/semnarea de către cei 30 de tineri selectati a unui „Acord de Invatare”.

[C] În sat Casoaia din Judetul Arad: eveniment de tip „open space”, de 4 zile, în perioada 5-9 septembrie 2016, în aria tematica fundraising. Mai jos prezentam o agenda orientativa, aceasta putand suferi modificari/completari:

– în funcție de nevoile/interesele participantilor (așa cum vor reiesi acestea cu prilejul selectiei, dar și ulterior)

 ZIUA 0: SOSIREA SI CAZAREA PARTICIPANTILOR (pe întreg parcursul zilei)

ZIUA 1

 1. a) 08:00 – 09:00 Servire mic dejun
 2. b) 09:00 – 11:00 Intâlnire în plen: cunoasterea participantilor/detaliilor proiectului/finantatoruluui; agreerea rolurilor și responsabilităților (reguli de grup; prezentarea metodei „open space”)
 3. c) 11:00 – 11:15 Pauza de cafea
 4. d) 11:15 – 13:00 Ateliere de formare: “solutii fundraising offline” (partea 1): evenimente publice cu larga vizibilitate de tip „recorduri mondiale”, actiuni sportive/outdoor, „vindem kilometri”,
 5. e) 13:00 – 14:30 Servire dejun
 6. f) 14:30 – 16:00 Sesiuni de informare despre finantatori publici în domeniul tineretului (linii de finanțare: locale/judetene)
 7. g) 16:00 – 16:15 Pauza de cafea
 8. h) 16:15 – 18:00 Laboratoare pentru schimburi de experiența și bune practici în domeniul fundraising (partea 1): 16 standuri tematice; prezentari interactive
 9. I) 18:00 – 18:30 Evaluarea zilei (grupuri de reflectie; discuții facilitate privind dinamica de grup, procesul&rezultatele de invatare; propuneri pentru ziua următoare etc)
 10. m) De la 20:00 Servire cina si seara sociala (Seara la foc de tabara si acorduri de ghitara presarate cu povesti pescarestri si vanatoresti despre viata de voluntar si de lucrator de tineret; “brasoave” despre liniile de finantare si finantatori etc)

 ZIUA 2

 1. a) 08:00 – 09:00 Servire mic dejun
 2. b) 09:00 – 11:00 Activități de tip team-building indoor și outdoor: dezvoltarea capacitatii de lucru în echipa a participantilor în domeniul „fundraising”
 3. c) 11:00 – 11:15 Pauza de cafea
 4. d) 11:15 – 13:00 Ateliere de formare: “solutii fundraising online” (partea 1): “silent auction”; “adoptii online”
 5. e) 13:00 – 14:30 Servire dejun
 6. f) 14:30 – 16:00 Sesiuni de informare despre finantatori privati în domeniul tineretului (programe CSR ale companiilor din parcurile industriale din Regiunea Vest)
 7. g) 16:00 – 16:15 Pauza de cafea
 8. h) 16:15 – 18:00 Laboratoare pentru schimburi de experiența și bune practici în domeniul fundraising: 14 standuri tematice; prezentari interactive (partea 2)
 9. I) 18:00 – 18:30 Evaluarea zilei (grupuri de reflectie; discuții facilitate privind dinamica de grup, procesul&rezultatele de invatare; propuneri pentru ziua următoare etc)
 10. m) De la 20:00 Servire cina si seara sociala (Seara “mafia”)

 ZIUA 3:

 1. a) 08:00 – 09:00 Servire mic dejun
 2. b) 09:00 – 11:00 Activități de tip team-building indoor și outdoor: dezvoltarea capacitatii de lucru în echipa a participantilor în domeniul „fundraising”
 3. c) 11:00 – 11:15 Pauza de cafea
 4. d) 11:15 – 13:00 Ateliere de formare: “solutii fundraising offline” (partea 2): evenimente publice cu taxa de intrare, „pay it forward”, „trandy bracelets or ribbons”; „scratch cards”; „ice bucket chalange”; “targuri”; evenimente cu taza de intrare/participare etc
 5. e) 13:00 – 14:30 Servire dejun
 6. f) 14:30 – 16:00 Sesiuni de informare despre finantatori publici în domeniul tineretului: Programul ERASMUS PLUS
 7. g) 16:00 – 16:15 Pauza de cafea
 8. h) 16:15 – 18:00 Laboratoare pentru schimburi de experiența privind managementul donorilor
 9. I) 18:00 – 18:30 Evaluarea zilei (grupuri de reflectie; discuții facilitate privind dinamica de grup, procesul&rezultatele de invatare; propuneri pentru ziua următoare etc)
 10. m) De la 20:00 Servire cina si seara sociala (seara boardgames)

 ZIUA 4:

 1. a) 08:00 – 09:00 Servire mic dejun
 2. b) 09:00 – 11:00 Activități de tip team-building indoor și outdoor: dezvoltarea capacitatii de lucru în echipa a participantilor în domeniul „fundraising”
 3. c) 11:00 – 11:15 Pauza de cafea
 4. d) 11:15 – 13:00 Ateliere de formare: profilul persoanei implicate in actiuni de tip fundraising (cunostinte/abilitati/atitudini); sesiune de informare in plen privind oportunitati de continuare a invatarii in domeniul “fundraising”
 5. e) 13:00 – 14:30 Servire dejun
 6. f) 14:30 – 16:00 Ateliere de formare: identificarea cauzei; maparea stakeholderilor donori; elaborarea strategiei “fundraising” (agreerea unui plan de actiune in etapa follow-up)
 7. g) 16:00 – 16:15 Pauza de cafea
 8. h) 16:15 – 18:00 Sesiune deschisă cu întrebări/raspunsuri în domeniul fundraising
 9. I) 18:00 – 18:30 Evaluarea finala a evenimentului de tip „open space”, inmanarea certificatelor de participare în cadrul festiv și incheierea oficiala a programului de activitati
 10. m) De la 20:00 Servire cina, decazarea si plecarea participantilor

 [D] diseminarea rezultatelor: diseminarea rezultatelor, conform detalierilor de mai jos din sectiunea 11

 [E] ultima săptămâna de proiect: elaborarea și transmiterea raportarilor către finantator.

 [F] follow-up: după 30 septembrie 2016, exploatarea rezultatelor.

Modul în care sunt implicați în activitate tinerii, beneficiarii proiectului și partenerii, dacă aceștia există

Tinerii sunt implicați activ în fiecare etapa a proiectului nostru: pregătire/realizare/evaluare&raportare.

(a) prezenta tinerilor inclusiv în echipa de coordonare a proiectului (vezi CV atasate),

(b) așa cum sta descris în sectiunea nr 9 (mai sus), toți cei 30 participanti ai proiectului nostru sunt tineri

(c) așa cum sta descris în sectiunea nr 11 (mai jos), grupul ținta al masurilor de diseminare a rezultatelor este alcătuit în principal din tineri

Ii vom implica activ pe tineri:

– utilizand soluții metodologice non-formale/experimentale/participative (conform descrierilor de mai sus)

– adaptand pe parcursul proiectului solutiile metodologice propuse, astfel încât acestea sa răspundă cât mai bine nevoilor și intereselor persoanelor vizate, dar și a organizatiei, inclusiv privite din perspectiva evolutiva

 •  metodele folosite în activități și relevanța acestora pentru grupul țintă și pentru rezultatele așteptate

– prezentate mai sus

 • indicatorii de realizare a activității (se va completa tabelul cu structura model furnizată în Anexa 1c la metodologie și se va depune în format editabil) – DETALII IN ANEXA
 •  planul de activități al proiectului(se va completa tabelul cu structura model furnizată în Anexa 1b la metodologie și se va depune în format editabil) – DETALII IN ANEXA
 •  contribuţia activităţii la atingerea obiectivelor proiectului;

Activitatea propusa va contribui la atingerea obiectivelor asumate ale proiectului (sub aspectul tuturor indicatorilor calitativi și cantitativi) prin faptul ca cei 30 participanti parcurgand pas cu pas sesiunile evenimentului „open space” își vor crește capacitatea de implicare la viața comunității sub aspectul strangerii online/offline de fonduri în favoarea ONG-urilor aradene

Resursele necesare pentru realizarea activității:

(a) resursele umane prezentate in proiect (echipa de management/coordonare; cei 30 participanti etc.

(b) resurse materiale și financiare: detaliate, mai jos, în interiorul sectiunii 14); birourile organizatiei din care va fi asigurata coordonarea, facilitatile ce vor fi exploatate pe durata activitatii de formare etc.

(c) resurse naturale: sectoarele outdoor ce le vom folosi în circumstanțele activitatilor outdoor (pauze; activități sociale etc).

(d) resursele de timp: o luna și jumatate (incluzand etapele de pregătire/realizare/evaluare/raportare).

(e) resursele sociale: bunele relații pe care organizatia noastră le are cu stakeholderi din Municipiul Arad, relevante, de exemplu, în imprejurarile activitatilor de diseminare/exploatare a rezultatelor.