Youth Networks

Scopul proiectului

Scopul evenimentului este acela de a aduce împreună reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai organizaţiilor non-guvernmenatale care activează în domeniul tineretului, antreprenoriatului în vederea propunerii de soluţii concrete de sprijin în conectarea tinerilor la piața muncii.

CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ

 • Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale (româneşti sau ale minorităţilor etnice), inclusiv prin formarea în meserii tradiţionale (artistice, artizanale).
 • Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri.
 • Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.)
 • Asigurarea protecţiei tinerilor în faţa anumitor riscuri ce apar ca urmare a folosirii noilor mijloace de comunicare în masă, în particular prin dezvoltarea de competenţe în domeniu, recunoscând totodată beneficiile şi oportunităţile pe care acestea le pot oferi tinerilor.
 • Facilitarea accesului la cultură de calitate a tinerilor din mediul rural prin măsuri speciale de participare culturală locală.
 • Dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor
  Implementarea de proiecte pentru valorificarea potenţialului turistic şi cultural al ţării;

SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE

 • Desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor.
 • Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV.
 • Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului.
 • Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice.
  Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri.

PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT

 • Susţinerea de seminarii,conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor.
 • Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.
 • Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.

MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT

 • Stimularea activităţii economice a tinerilor
 • Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social

ARAD – CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2021

a) proiecte în parteneriat cu Asociatia Arad Capitala Europeana a Culturii 2021

b. Proiecte de promovare la nivelul comunității a intenției de depunere a candidaturii pentru obținerea titlului Capitala Europeana a Culturii 2021

Grup ţintă

Număr participanți (inclusiv organizatori)/beneficiari – din care număr tineri cu vârsta între 14-35 ani.

280 de participnți din care:

150 elevi participanți

50 participanți workshop

20 participanți stagiu de practică

50 elevi participanți vizită de lucru la o societate comercială

10 voluntari

Selecția va fi făcută onlie pe website-ul proiectului. Organizația aplicantă urmărește cu prioritate selectarea acelor candidați/echipe care intenționează în principal să valorifice această experiență ca una de învățare, de promovare a sportului și care converge spre prioritatea în care se încadrează proiectul “Stimularea activităţii economice a tinerilor.”

DESCRIEREA PROIECTULUI

Acest proiect propus către CMC Arad, are ca scop, aducerea în prim plan a iniţiativelor de tineret locale, promovarea dialogului cu privire la policile de tineret.

Principalele probleme identificate cu privire la participarea tinerilor au fost următoarele:

Lipsa motivaţiei în randul tinerilor de a participa la activităţile societăţii civile cât şi la luarea deciziilor.

Am identificat totodată accesul limitat la resurse de informare care să le permită tinerilor să exploreze: posibilităţi de a se implica în comunitate, alternative viabile de a-și petrece timpul liber implicându-se în activităţi în folosul comunităţii, sau legislaţia care să le înlesnească participarea la luarea deciziilor la nivel local sau naţional.

În proiectul de față propunem o serie de activități pentru a reduce problema identificată:

Campanie în şcoli în care speakeri motivaţionali sau persoane cu experienţă în rândul societăţii civile să prezinte beneficiile implicării prin exemplul personal.

Lipsă modele; lipsă ”ancorare” la viața reală; Un alt aspect delicat, identificat, tinerii de astăzi nu prea mai au modele, nici în propria familie și nici în mediul apropiat. Această lipsă în ”ancorarea” în viața reală, duce la deruta tinerilor privind propriul lor viitor, privind dorințele lor, aptitudinilor necesare. In proiectul de față alegem ca și soluție care ar putea să fie de efect, tânărul să fie format încă de la o vârstă fragedă, în spirit antreprenorial. Workshop de antreprenoriat.

Lipsa informațiilor privind modelul de practică la societăți comerciale: Formarea profesională inițială și-ar putea diversifica oferta, prin includerea de stagii de tip intership sau de ucenicie, realizate la partenerul din mediul economic. In proiectul de față alegem ca și soluție care ar putea să fie de efect, ca tânărul să participe într-un stagiu de practică de 3 zile la două societăți comerciale. Astfel tinerii pot fi conectați direct cu sectorul privat.

Proiectul își propune să rezolve o problemă stringentă a tinerilor din Arad: inserția pe piața muncii. Activitățile își propun să-i ajute pe tinerii de gimnaziu și de liceu să-și aleagă parcursul educațional și profesional în funcție de propriile competențe, înclinații și nevoi, dar și în funcție de nevoile și rigorile de pe piața muncii. Urmărim să-i ajutăm să-și descopere punctele forte, să-și creeze și să-și asume un program clar de învățare și de dezvoltare personală și profesională. Dorim și să-i conectăm la piața muncii atât printr-o bună cunoaștere a legislației, cât și prin relaționarea directă cu potențiali angajatori.

OBIECTIVUL GENERAL

Implicarea tinerilor în activitatea de antreprenoriat, formare și de conectare concretă la piața muncii implicând actori privați sau guvernamentali la nivelul Județului Arad.

Obiective SMART

O1. Implicarea a minim 150 elevi în campania din 6 şcoli în care speakeri motivaţionali sau persoane cu experienţă în rândul societăţii civile să prezinte beneficiile implicării prin exemplul personal, într-un eveniment, masă roundă, având ca și temă antreprenoriatului.

O2. Organizarea unui stagiu de practică de 3 zile pentru 20 de tineri la o societate comercială din Arad, în domeniul comunicare și marketing.

O3. Realizarea unei vizite la o societate comercială din Arad, pentru 50 de elevi de gimnaziu și liceu, creând astfel oportunitatea de relaționare a tinerilor cu reprezentanți ai autorităților locale și ai zonei de business (piața muncii; exersarea unei profesii).

O4. Realizarea unui workshop care își propune promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 50 de persoane (studenți, masteranzi, tineri absolvenți, întreprinzători, persoane ce doresc să inițieze activități independente, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor) din Arad.