Raport anual

Această secțiune este destinată transparenței fondurilor în cadrul Asociației.

Pentru că asociația Centrul de Excelență este înființată în luna martie 2015, pentru anul în curs se vor pubica cel târziu in martie 2016 următoarele documente:

  • Raportul de activitate pe perioada anterioară – raportul președintelui pentru anul 2015
  • Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil pentru anul 2015
  • Bilanțul programelor asociaţiei 2015

Până în luna februarie 2016 Consiliul Director are obligația să aprobe și să publice următoarele documente:

  • Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016
  • Proiectul programelor și activităților pentru anul 2016