Resursele patrimoniale

Resursele patrimoniale ale Asociaţiei provin din:

a. cotizaţiile membrilor;
b. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;
d. venituri realizate din activităţi economice directe;
e. donaţii, sponsorizări sau legate;
f. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g. orice alte resurse patrimoniale permise de lege.