Indicatori de realizare    
Cod Denumire indicator Valoare
5SO03 Entități sprijinite (pentru creșterea capacității organizațiilor societății
civile)
32
5SO01 Participanți în programe de pregătire 75
Indicatori de rezultat    
Cod Denumire indicator Valoare
5SR01 Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la
schimb de bune practici/ instruiri
75
5SR03 Entități active din societatea civilă cu capacitatea consolidată pentru
activități specifice pieței muncii
32