Activitatea 0. Managementul proiectului (L1-L24);
Subactivitatea 0.1 – Coordonarea generala a proiectului (L1-L24);
Subactivitatea 0.2 – Informare si publicitate proiect (L1-L24).


Activitatea A1. Identificarea, selectia si inscrierea grupului tinta (L1-L24);
Subactivitatea 1.1 – Identificarea, selectia si inscrierea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului (L1-L24);


Activitatea A2. Masuri pentru imbunatatirea capacitatii si pentru digitalizarea organizatiilor societatii civile (L1-L24);
Subactivitatea 2.1 – Furnizarea masurilor pentru imbunatatirea capacitatii si pentru digitalizarea organizatiilor societatii civile (L1-L24);


Activitatea A3. Sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de parteneriate pentru ocupare si formare (L1-L24);
Subactivitatea 3.1 – Frunizarea masurilor de sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de parteneriate pentru ocupare si formare (L1-L24);


Activitatea A4. Furnizarea serviciilor de formare (L1-L24);
Subactivitatea 4.1 – Furnizarea serviciilor de formare profesionala (L1-L24)


Activitatea A5. Campanie de informare si conștientizare pentru promovarea serviciilor pietei muncii (L1-L24);
Subactivitatea 5.1 – Campanie online de informare si conștientizare pentru promovarea serviciilor pietei muncii (L1-L24)

Activitatea A6. Masuri inovative pentru cresterea participarii OSC la consolidarea dialogului civic national si european, inclusiv prin activitati de cooperare transnationala si transfer de bune practici (L1-L24);
Subactivitatea 6.1 – Masuri inovative pentru cresterea participarii OSC la consolidarea dialogului civic national si european, inclusiv prin activitati de cooperare transnationala si transfer de bune practici (L1-L24).