1) Masuri specifice pentru imbunatatirea capacitatii pentru digitalizarea OSC prin:
a) prin organizarea de mese rotunde adresate celor 32 OSC-uri cu scopul cresterii capacitatii OSC pentru a contribui la dezvoltarea si implementarea politicilor pietei muncii;

b) ateliere de lucru in cadrul carora cele 32 OSC-uri vor fi informate si sprijinite cu privire la masurile active pe piata muncii;

c) organizarea de seminarii adresate celor 32 OSC-uri in cadrul carora se vor furniza masuri de sprijin pentru imbunatatirea managementului organizational/procedurilor de lucru aferent celor 32 OSC-uri;

d) achizitionarea si distribuirea unui numar de 32 laptopuri celor 32 OSC-uri vizate de proiect si cursuri de competente digitale pentru toti cei 75 membrii ai celor 32 ONG-uri, astfel incat sa le crestem nivelul de digitalizare;

e) servicii suport si de asistenta pentru cele 32 OSC-uri in vederea implicarii/participarii acestora in forme de dialog si/sau indirect prin depunerea de propuneri/initiative in domeniul pietei muncii si/sau prin monitorizarea ativitatii legislative a entitatilor publice cu responsabilitati in domeniul pietei muncii si/sau prin formularea de propuneri la actele normative in procesul de consultare publica a propunerilor de acte normative din domeniul pietei muncii si/sau prin elaborarea de politici publice in dom pietei muncii.


2) Masuri de sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de parteneriate pentru cele 32 OSC-uri prin:

a) infiintarea unui Centru fara personalitate juridica la care sa adere ONG-urile din grupul tinta, sprijinirea/asistarea atat a Centrului cat si a fiecarui ONG pentru identificarea si incheierea de parteneriate in domeniul ocuparii si al formarii profesionale la nivel national si la nivel european;

b) vom sprijinii OSC-urile in dezvoltarea de retele/coalitii nationale si europene prin participarea la 2 vizite de schimb de bune practici atat in domeniul formarii profesionale, cat si in domeniul pietei muncii, in tara si in strainate, precum si actiuni comune prin organizarea de seminarii nonformale cu scopul consolidarii dialogului civic in domeniul ocuparii si al formarii profesionale;

c) organizarea unei serii de intalniri si dezbateri la care vor participa toate OSC-urile din grupul tinta, in cadrul carora se va stabili un set coerent de masuri in domeniul formarii profesionale si al ocuparii ce au ca scop consolidarea parteneriatelor pentru ocupare si formare cu toti actorii relevanti si cu atributii in domeniul formarii profesionale si al ocuparii, iar in urma acestor intalniri si dezbateri se va identifica un set de masuri ce vor fi transpuse intr-un Ghid masuri pentru consolidarea parteneriatelor pentru ocupare si formare ce va fi distribuit atat membrilor din grupul tinta al proiectului, precum si altor entitati relevante cu atribuiti in domeniul formarii profesionale.


3) Servicii de formare profesionala de tip formal si nonformal adresatemembrilor/specialistilor celor 32 OSC-uri precum:

a) Organizarea a 7 sesiuni de cursuri nonformale de formare cu privire teme precum ocuparea si formarea pe piata muncii abordate in contextul SE si PEDS,la care vor participa toti cei 75 specialisti /membrii din cele 32 ONG-uri;

b) Organizarea a 7 workshop-uri (de tip cursuri nonformale) pe tema dezvoltarii si consolidarii capacitatii OSC in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

c) servicii de formare profesionala autorizate, respectiv 7 sesiuni de formare profesionala in Competente digitale pentru toti cei 75 specialisti/membrii din cadrul ONG-urilor vizate, 2 sesiuni (14 persoane/sesiune) de formare profesionala in ocupatia de Formator pentru 28 specialisti/membrii din cadrul celor 32 ONG-uri, astfel incat sa crestem capacitatea ONG- urilor vizate de proiect in domeniul formarii profesionale si al autorizarii si furnizarii ulterioare a programelor de formare profesionala, 2 sesiuni (14 persoane /sesiune) de formare profesionala in ocupatia de Manager proiect pentru 28 specialisti/membrii din cadrul celor 32 ONG-uri, astfel incat sa crestem capacitatea ONG-urilor vizate in domeniul identificarii, atragerii si implementarii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul formarii profesionale si al ocuparii, 2 sesiuni (14 persoane/sesiune) de formare profesionala in ocupatia de Consilier orientare profesionala pentru 28 specialisti/membrii din cadrul celor 32 ONG-uri, astfel incat sa crestem capacitatea ONG-urilor vizate in domeniul serviciilor de ocupare si sprijinirea in acreditarea acestora in domeniul serviciilor de ocupare prin calificarea si crearea resursei umane calificate pentru implementarea serviciilor specifice pietei muncii.

4) O campanie de informare si constientizare online pentru promovarea serviciilor pietei muncii;


5) Masuri inovative pentru cresterea participarii OSC la consolidarea dialogului civic national si european, inclusiv prin activitati de cooperare transnationala si transfer de bune practici:

Se va realiza un Toolkit de bune practici cu privire la consolidarea dialogului civic national si european, ce va fi distribuit atat celor 32 ONG-uri vizate de proiect, cat si altor entitati relevante si cu atributii/rol in domeniul pietei muncii si al dialogului social in domeniul pietei muncii.