CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE A GRUPULUI ȚINTĂ:

ENTITATI: sa fie asociatii si/sau fundatii, inclusiv federatii, infiintate in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare, care in conformitate cu documentele statutare (act constitutiv/statut) au ca si obiective implementarea de masuri specifice pietei muncii (stimularea ocuparii prin masuri de informare, consiliere, mediere pe piata muncii, formare profesionala a adultilor, ocupare pe cont propriu prin antrenoriat, stimularea dialogului civic pe piata muncii).

Pentru inscrierea in categoria de grup tinta „Asociatii/Fundatii/Federatii“, la data intrarii in operatiune entitatile vor prezenta urmatoarele documente (dupa caz):

  • Documente statutare care atesta faptul ca organizatia are printre obiective implementarea de masuri specifice pietei muncii;
  • Extras din registrul asociatiilor si fundatiilor.

MEMBRII/SPECIALISTI: In aceasta categorie sunt incluse persoanele fizice care se fac parte din una sau mai multe din categoriile de mai jos:

  • personalul angajat al asociatiilor/fundatiilor/federatiilor si are atributii, conform fisei postului, in domeniul pietei muncii;
  • voluntari ai asociatiilor/fundatiilor/federatiilor cu atributii in domeniul pietei muncii;
  • membru/membrii al/ai organelor de conducere (consiliu director/adunarea generala) a unei asociatii/federatii/fundatii ce are printre obiective implementarea de masuri specifice pietei muncii;
  • membru al unei comisii de dialog/social sau civic nominalizat/la propunerea unei asociatii/federatii/fundatii ce are printre obiective implementarea de masuri specifice pietei muncii. Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta, la data intrarii in operatiunile FSE+, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:
  • persoanele din grupul tinta trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in una din regiunile mai putin dezvoltate;
  • au implinit 18 ani.

    Tot aici vom pune formularul de inscrie dupa ce il elaboram conform modelului din program.