REZULTATE AȘTEPTATE


Principalele rezultate asteptate/finale in urma implementarii proiectului sunt:
– 1 Strategie de implementare, monitorizare si control a proiectului realizata;
– 2 conferinte ale proiectului realizate (1 conferinta de lansare si 1 conferinta de finalizare a proiectului);
– 1 metodologie de selectie grup tinta elaborata;
– o baza de date cu minim 32 ONG-uri interesate de activitatile proiectului intocmita;
– o baza de date cu minim 75 membrii/specialisti din ONG-uri interesati de activitatile proiectului intocmita;
– minim 32 ONG-uri inscrise in cadrul activitatilor proiectului;
– minim 75 persoane din 32 ONG uri inscrise in cadrul activitatilor proiectului;
– minim 75 chestionare de feedback aplicate membrilor din grupul tinta;
– o metodologie de realizare a activitatii de furnizare a masurilor specifice pentru imbunatatirea capacitatii si pentru digitalizareaza OSC elaborate;
– minim 6 mese rotunde realizate;
– minim o politica publica in domeniul pietei muncii intocmita;
– minim 6 ateliere de lucru realizate;
– minim 6 seminarii realizate;
– minim 32 laptopuri achizitionate si distribuite celor 32 ONG-uri;
– intalniri/debateri/discutii cu privire la implicarea/participarea specialistilor intr-o forma de dialog realizate;
– 1 centru (structura fara personalitate) realizat /infiintat;
– o metodologie de realizare a activitatii de furnizare a masurilor de sprijin pentru dezvoltarea si implementarea parteneriate pentru ocupare si formare elaborate;
– o baza de date cu entiati din domeniul formarii profesionale de la nivel european si de la nivel national elaborata;
– o baza de date cu entiatii din domeniul serviciilor de ocupare de la nivel european si de la nivel national elaborata;
– protocoale de parteneriat incheiate si semnate;
– 2 vizite de schimb de bune practici in straintate realizate;
– 2 actiuni comune la nivel national realizate;
– un Ghid masuri pentru consolidarea parteneriatelor pentru ocupare si formare realizat si distribuit;
– o metodologie de realizare a proframelor de formare profesionala nonformare elaborata;
– o metodologie de realizare a programelor de formare profesionala autorizate elaborata;
– 7 sesiuni de cursuri nonformale de formare cu privire teme precum ocuparea si formarea pe piata muncii abordate in contextul SE si PEDS realizate;
– 75 diplome de participare elaborate si acordate participantilor la cursurile nonformale;
– 7 workshop-uri (de tip cursuri nonformale) pe tema dezvoltarii si consolidarii capacitatii OSC in domeniul ocuparii si formarii profesionale realizate;
– 75 diplome de participare elaborate si acordate participantilor la workshopuri;
– 13 sesiuni de formare profesionala realizate (7 Competente digitale, 2 Formator, 2 Manager proiect, 2 Consilier orientare privind cariera);
– 13 sesiuni de evaluare aferente cursurilor autorizate realizate;
– 159 diplome de participare elaborate si eliberate participantilor la cursurile autorizate;
– 159 certificate de absolvire scrise si eliberate participantilor la cursurile autorizate;
– suporturi de curs elaborare/adaptare/personalizate la specificul si nevoile grupului tinta;
– alte materiale de invatare realizate: prezentari power-point, fise lucru, planse, chestionare, subiecte evaluare finala, chestionare feedback, etc;
– o metodologie de realizare a campaniei de informare si constientizare online elaborata;
– o campanie online de informare si constientizare realizata;
– o metodologie de realizare a subactivitatii A6.1 elaborata;
– un Toolkit de bune practici cu privire la consolidarea dialogului civic national si european elaborate si distribuit.