OBIECTIVUL GENERAL al proiectului vizeaza infiintarea unui Centru de EXcelenta pentru consolidarea capacitatii ONG-urilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale (structura fara personalitate juridica) in cadrul caruia se vor furnizarea de masuri dedicate pentru 75 membrii/specialisti din 32 OSC-uri prin care sunt sustinuti pentru dezvoltarea competentelor, abilitatilor si resurselor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare organizationala si consolidarea dialogului civic in domeniul pietei muncii.

 

OS1: Identificarea, recrutarea si inscrierea in cadrul activitatilor proiectului a 32 ONG-uri si
75 membrii/specialisti din cadrul acestora, cu sediul/domiciliul/resedinta in una din cele 7
regiuni mai putin dezvoltate.


OS2: Frunizarea de servicii dedicate de sprijin pentru un numar de 32 ONG-uri vizate de
proiect cu scopul imbunatatirii capacitatii si pentru digitalizarea acestora pe perioada de
implementare a proiectului prin participarea la 6 mese rotunde pe tema rezolvarii standardelor
ocupationale, elaborarea unei politici publice in domeniul ocuparii, participarea la 6 ateliere
de lucru pe tema informarii despre oportunitatile de formare, suport si asistenta pentru
autorizarea ca furnizor de servicii de formare si/sau acreditarea ca furnizor de servicii de
ocupare, 6 seminarii pentru elaborarea/dezvoltarea metodologiilor/procedurilor de
management/de lucru, acordarea a 32 laptopuri, indrumare si asistenta pentru
implicarea/participarea in forme de dialog.


OS3: Frunizarea de masuri de sprijin pentru 32 ONG-uri vizate de proiect in vederea
dezvoltarii si implementarii de parteneriate pentru ocupare si formare pe perioada proiectului,
prin identificarea, contactarea si semnarea de parteneriate cu entitati similare de la nivel
national si european, participarea la vizite de schimb, elaborarea unui Ghid de masuri pentru
consolidarea parteneriatelor in domeniul ocuparii si formarii.


OS4: Frunizarea de servicii de formare profesionala pentru 75 membrii/specialistii din cadrul
celor 32 ONG-uri vizate de proiect, respectiv cursuri de tip nonformal/informal si cursuri de
formare profesionala autorizata, perioada de implementare a proiectului.


OS5: Implementarea unei campanii online de informare si constientizare pentru promovarea
serviciilor pietei muncii adresata ONG-urilor timp de 22 luni in cadrul proiectului.


OS6: Furnizarea de masuri inovative pentru crestarea participarii ONG-urilor la consolidarea
dialogului civic national si european, inclusiv prin activitati de cooperare transnationala si
transfer de bune practici.