PARTENERIAT
Proiectul este implementat de Asociatia EUROFED in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Asociatia ARION (Partener 1).

Lider – ASOCIATIA EUROFED
Asociatia EUROFED este un ONG cu competenta si expertiza in domeniul formarii profesionale si al furnizarii de servicii specifice de ocupare (informare si consiliere profesionala si mediere pe piata muncii), conform documentelor statutare. Asociatia este acreditata ANOFM in furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala si mediere pe piata interna a muncii incepand cu luna septembrie 2017 si are experienta in activitati de formare profesionala, fiind autorizata in mai multe ocupatii de formare profesionala a adultilor (Formator, Expert Achizitii Publice, Auditor Intern in Sectorul Public, Competente Antreprenoriale, Lucrator in Comert, Organizator spectacole, Tapiter, Vanzator – Comerciant marfuri alimentare, Administrator pensiune turistica, Patiser, Masinit la masini de ambalat, Operator in prelucrarea legumelor si fructelor, Competente digitale, Operator introducere, validare si prelucrare date) pentru care a organizat pana in prezent peste 100 sesiuni de formare profesionala, la care au luat parte peste 1500 participanti. De asemenea, Asociatia are experienta si in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, respectiv in perioada 2015 – prezent a implementat urmatoarele proiecte:

 • proiectul cu titlul „DE LA SUSTENABILITATE LA DURABILITATE – SUSTENABIL!„, finantat prin POSDRU 2007-2013, implementat 25.02.2015-24.12.2015, in calitate de partener;
 • proiectul C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!, finantat din POCU 4.2-ITI Delta Dunarii, implementat in perioada 20.05.2019-12.05.2023 in calitate de Lider de parteneriat;
 • proiectul cu titlul FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!, cod proiect 127851, finantat din POCU 2014-2020, implementat in perioada 17.10.2019-28.04.2022 in calitate de Partener;
 • proiectul cu titlul PRACTIC – PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!, cod proiect 135084, finantat prin POCU 2014 2020, implementat in perioada 13.08.2020 – 12.08.2022 in calitate de Partener;
 • proiectul cu titlul EVOLUEAZA IN CARIERA – CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR!, cod proiect 136240, finantat prin POCU 2014-2020, implementat in perioada 01.04.2021 – 30.09.2023 in calitate de Lider de parteneriat;
 • proiectul cu titlul AJUTOR PENTRU SUCCES – Proiect pilot de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, cod proiect 139697, finantat prin POCU 2014-2020, implementat in perioada 19.04.2021-31.12.2023 in calitate de Partener;
 • proiect cu titlul ANS – Ai o Noua Sansa!, cod proiect 147148, finantat prin POCU 2014- 2020, implementat in perioada 09.07.2021-31.12.2023 in calitate de Partener;
 • proiect cu titlul Tineri educati – Viitor asigurat, cod proiect 150516, finantat din POCU 2014-2020, implementat in perioada 22.07.2021-31.12.2023 in calitate de Partener;
 • proiect cu titlul Tehnologia cheia viitorului, cod proiect 142502, finantat prin POCU 2014- 2020, implementat in perioada 21.04.2022-19.11.2023 in calitate de Partener;
 • proiect cu titlul PRONEETs – PROGRAM DE INTEGRARE A TINERILOR NEETs DIN REGIUNEA CENTRU PE PIATA MUNCII!, cod proiect 155067, finantat prin POCU 2014- 2020, implentat in perioada 01.07.2022-31.12.2023 in calitate de Partener;
 • proiect VIVAT – Viitor valoros pentru tineri, cod proiect 154946, finantat prin POCU 2014- 2020, implementat in perioada 29.06.2022-28.12.2023 in calitate de Lider de parteneriat

   

  ROLUL LIDERULUI DE PARTENERIAT – ASOCIATIA EUROFED IN CADRUL PROIECTULUI:

  Liderul de Parteneriat se va implica in urmatoarele activitati:

 1. A0 – prin gestionarea/managementul activitatilor de care este responsabil, prin Managerul de proiect, Responsabilului financiar si a personalului administrativ;
 2. A1 – cu ajutorul Responsabilului GT, se implica in activitatile de identificare, recrutare si mentinere a GT in cadrul proiectului;
 3. A2 – participa la frunizarea masurilor specifice pentru imbunatatirea capacitatii si pentru digitalizarea OSC prin Expertul implementare A2 (S);
 4. A3 – participa la furunizarea masurilor de sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de parteneriate pentru ocupare si formare prin Expertul implementare A3 (S);
 5. A4 – este responsabil de serviciile de formare profesionala autorizata in ocupatiile: Competente digitale, Formator, Manager proiect si Consilier orientare privind cariera;
 6. A5 – achizitioneaza serviciile de promovare prin care va externaliza implementarea campaniei de informare si constientizare pentru promovarea serviciilor pietei muncii;
 7. A6 – elaboreaza Toolkitul de bune practici cu privire la consolidarea dialogului civic national si european prin intermediul Expertului elaborare Toolkit

  Partener 1 – ASOCIATIA ARION


  Asociatia ARION este un ONG cu experienta importanta in derularea proiectelor ce vin in sprijinul comunitatii. Misiunea Asociatiei Arion este de a actiona ca o platforma de intalnire promovand valorile culturii universal, noi idei prin cercetari, trainiguri, conferinte, servicii sociale, alte activitati similare ce sprijina conceptul de dezvoltare durabila – incluzand aici responsabilitatea sociala. In decursul anilor, Asociatia Arion, a fost un colaborator important desfasurand activitati in cadrul proiectelor cu finantare nerabursabila europeana.

  Activitatile desfasurate in calitate de colaborator sunt urmatoarele:

  • asigurarea transferului de bune practici in ceea ce priveste activitatea cu copiii
  • realizarea de activitati de dezvoltare personala si sanatate mentala la elevii inscrisi in unitatea de invatamant in cadrul orelor de dezvoltare personala si/sau dirigentie
  • realizarea de activitati de dezvoltare a abilitatilor parentale (parenting) in cadrul sedintelor cu parintii sau in activitati/sedinte organizate separat cu parintii care doresc sa aprofundeze tema educatiei copiilor si sa-si imbunatateasca abilitatile parentale
  • realizarea de evenimente de informare si constientizare a importantei participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar
  • identificarea si evaluarea nevoilor copiilor din scoala in vederea prevenirii abandonului scolar si furnizarea de consiliere in cazurile identificate, sprijinirea copiilor si a familiior din care fac pentru solutionarea problemelor sociale care pot genera abandon scolar
  • asigurarea transferului de bune practici intre furnizori de masuri de ocupare
  • evaluarea abilitatilor clientilor/beneficiarilor in vederea elaborarii profilului vocational.

   ROLUL PARTENERULUI 1 – ASOCIATIA ARION IN CADRUL PROIECTULUI:


   Partenerul 1 se va implica in urmatoarele activitati:
  1. A0 – prin gestionarea adminsitrativa a activitatilor de care este responsabil, prin Coordonatorul Partener, Responsabilului Partener P1 si a personalului administrativ;
  2. A1 – prin Responsabilul GT se implica in activitatile de identificare, recrutare si mentinere a GT;
  3. A2 – participa la frunizarea masurilor specifice pentru imbunatatirea capacitatii si pentru digitalizarea OSC prin Expertul implementare A2 (P1);
  4. A3 – participa la furunizarea masurilor de sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de parteneriate pentru ocupare si formare prin Expertul implementare A3 (P1);
  5. A4 – este responsabil de serviciile de formare profesionala nonformala, respectiv va organiza cursurile de tip nonformal de formare cu privire teme precum ocuparea si formarea pe piata muncii abordate in contextul SE si PEDS prin intermediul Expertului cursuri nonformare si va workshop-urile (de tip cursuri nonformale) pe tema dezvoltarii si consolidarii capacitatii OSC in domeniul ocuparii si formarii profesionale prin intermediul Expertului workshop-uri.