Titlul proiectui: Centrul de EXcelenta pentru consolidarea capacitatii ONG-urilor in
domeniul ocuparii si formarii profesionale
Cofinantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Educație și
Ocupare 2021 – 2027
Prioritatea de investitii P01: „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“
Obiectiv Specific ESO4.2: „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca
acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o
asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și
mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“
Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7
Cod proiect: 311837
Valoarea totala a proiectului: 4,218,891.55 lei
Valoarea cofinantarii: 4,218,891.55 lei
Perioada de implementare a proiectului: 24 luni, in perioada 01.06.2024 – 31.05.2025
Numele beneficiarului: Asociatia EUROFED