Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027

Centrul de EXcelență

Titlul proiectui: Centrul de EXcelenta pentru consolidarea capacitatii ONG-urilor in
domeniul ocuparii si formarii profesionale
Cofinantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Educație și
Ocupare 2021 – 2027
Prioritatea de investitii P01: „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“
Obiectiv Specific ESO4.2: „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca
acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o
asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și
mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“
Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7
Cod proiect: 311837
Valoarea totala a proiectului: 4,218,891.55 lei
Valoarea cofinantarii: 4,218,891.55 lei
Perioada de implementare a proiectului: 24 luni, in perioada 01.06.2024 – 31.05.2025
Numele beneficiarului: Asociatia EUROFED

Centrul de EXcelenta pentru consolidarea capacitatii ONG-urilor indomeniul ocuparii si formarii profesionale

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului vizeaza infiintarea unui Centru de EXcelenta pentru consolidarea capacitatii ONG-urilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale (structura fara personalitate juridica) in cadrul caruia se vor furnizarea de masuri dedicate pentru 75 membrii/specialisti din 32 OSC-uri prin care sunt sustinuti pentru dezvoltarea competentelor, abilitatilor si resurselor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare organizationala si consolidarea dialogului civic in domeniul pietei muncii.

Partenerii noștri

Intervențiile vizate de proiect

Prin prin proiect vom sprijini si asista 32 OSC-uri din regiunile mai putin dezvoltate pentru a- si dezvolta si consolida organizatiile pentru a contribui la incluziunea prin ocupare si formare a categoriilor dezavantajate, de a participa la furnizarea de masuri active de ocupare si pentru a-si consolida dialogul civic in domeniul pietei muncii, in domeniul formarii profesionale si domeniul serviciilor de ocupare, prin actiuni, servicii si masuri dedicate si adaptate nevoilor acestora.

Ultimele noutăți

Descoperă ultimele informații despre proiectul nostru